2009=>2010!

Okategoriserade Inga kommentarer »

Gott Nytt Vadå?

Nu drar det mot ett nytt illusoriskt skifte enligt den gängse uppfattningen om en linjär tid. Vi lämnar alltså ett årtionde och går in i ett annat. Enligt vår västerländska kalender är det nu 2009 och om några timmar 2010. Andra kulturer och traditioner har helt andra kalendrar grundade på andra illusoriska antaganden. Det spelar ingen roll huruvida man följer den ena eller andra, bara man känner sig fri i sinnet och inte fångad eller styrd av de eventuella konventioner som ofta är påbjudna oss i relation till vilken tideräkning man valt att leva efter. Släpp taget om den kollektiva illusionen att vi lever i linjär tid och låt din varelse fritt ströva runt i dimensionernas mångfacetterade världar.

Gott Nytt Ingenting!