Hur möter vi varandra när grupper skall planera och besluta saker ihop?

Okategoriserade Inga kommentarer »

Sitter på möte i ett grönt sammanhang och vill på förkommen anledning reflektera lite kring gruppdynamik och hur vi lever demokratin i skarpt läge.

Alla som är engagerade människor och vem är väl inte det  fast i helt olika saker, drivs tyvärr ofta av sitt egensinne och lyfter först de särintressen/frågor hon eller han själv anser vara viktiga. Istället för att lyssna av vad andra på mötet har att tillföra.

Mötesklimatet kan skilja sig mycket,  allt ifrån moget och repektfullt bemötande, där en aktiv form av lyssnade används, till helt ostrukturerade, eller överdrivet strukturerade  former för möten, där informella nätverk alternativt gamla rigida maktstrukturer (patriarkala) styr och ställer.

En av de viktigare aspekterna när det gäller möten och hållande av ett gott effektivt och konstruktiv mötesklimat, är hur mötet leds. En ledare som ser och förstår sin roll som mötesledare väl, stödjer deltagarna på mötet, samt kortfattat tillför eventuell information viktig för de beslut som skall tas, är någon alla vill ha.

Motsatsen, hur man än beskriver en sådan ordförande, önskar sig ingen normalt funtad människa. Men de tillhör tyvärr fortfarande normalfallet, som man skulle se, om det genomfördes en statistisk undersökning av läget i landet beskrivande det demokratiska klimatet under politiska möten.

Vad blir då slutsatsen av dessa korta reflexioner?

Jo, att både personlig mognad när det gäller social kompetens och ledarskap, samt väl utvecklade demokratiska mötesformer är viktiga komponenter i en strategi för bibehållandet av levande demokratiska processer.

”GO GREEN BE CLEAN”

Johan S.

Trender i opinionen, från 7 till 5 partier i riksdagen!

Okategoriserade Inga kommentarer »

De 5 jag tänker på  skulle enligt sista opinionsundersökningen jag sett i så fall vara: (M), (S), (MP), (Fp), SD). De andra 3  (C), (KD), (V), hade alla under 4% spärren. (PP) som syns under övriga 2% verkar i nuläget inte kunna komma in. Det kan förståss ändra sig och då blir det 6 st.

 

Analysen kan vara att det vi ser i opinionen är en trötthet på många olika partier som inte skiljer sig så väldigt mycket från varandra i politik. De företräder inga lösningar på de verkliga problemen ( klimatfågan, orättvisorna i världen). Tänkandet är fortfarande samma som skapade problemen. Tillväxt med ökad odefinierad konsumtion för att skapa medel att fördela över jorden till klimatanpassning och rättvis levnadsstandard. Funkar inte!

 

(M) käkar upp den mindre borgerliga partierna. (S) käkar upp (V). (SD) och möjligen (PP) företräder något tydligt fast på väldigt olika sätt. (SD) xenofobiskt och traditionellt, samt tydlig företrädare för det gamla nationella paradigmet. (PP) gränssprängande och nyteknologiskt, samt tydligt företrädare för det nya globala paradigmet.

Det gröna blocket då? Jag det blir den stora frågan om vi (MP) som företrädare för en grönare värld, kan presentera trovärdiga, lösningsinriktade, holistiska förslag och idéer, grundade på våra 3 solidariteter.

 

Jag tror och hoppas detta!

 

Kommer att försöka vara en av alla dem som driver på det i den kommande valrörelsen. En viktig sak att tänka på i den balansgång mellan ursprunglig ideologisk bakgrund och att nå ut till en bredare andel av väljarkåren, som detta innebär, är tålamod och pedagogiskt presentation av vad vi vill och hur vi vill genomföra det.

 

 Trovärdighet i klimat och rättvisefrågorna på global nivå har vi. Men vardags frågorna som berör människorna här och nu, behöver vi bli bättre på att förklara.

 

En annan delikat sak just nu blir konflikten mellan vår inställning till fredsarbete och vapen export och det som presenteras idag som en överenskommelse mellan de ”Rödgröna”. Har inte ännu sett detta förslag men antar att det kommer att väcka debatt inom partiet och att media omgående suger tag i alla möjligheter till att synliggöra interna konflikter.

 

Mitt svar på hur vi bör förhålla oss till det sistnämnda, blir tålamod, perspektiv och djupgående analys av vad förslaget innebär, hur det lyder och är formulerat och huruvida det kullkastar vår grund inställning (formuleringar i Partiprogrammet).

 

MDH Johan Söderpalm.