Hur möter vi varandra när grupper skall planera och besluta saker ihop?

Okategoriserade Kommentarer

Sitter på möte i ett grönt sammanhang och vill på förkommen anledning reflektera lite kring gruppdynamik och hur vi lever demokratin i skarpt läge.

Alla som är engagerade människor och vem är väl inte det  fast i helt olika saker, drivs tyvärr ofta av sitt egensinne och lyfter först de särintressen/frågor hon eller han själv anser vara viktiga. Istället för att lyssna av vad andra på mötet har att tillföra.

Mötesklimatet kan skilja sig mycket,  allt ifrån moget och repektfullt bemötande, där en aktiv form av lyssnade används, till helt ostrukturerade, eller överdrivet strukturerade  former för möten, där informella nätverk alternativt gamla rigida maktstrukturer (patriarkala) styr och ställer.

En av de viktigare aspekterna när det gäller möten och hållande av ett gott effektivt och konstruktiv mötesklimat, är hur mötet leds. En ledare som ser och förstår sin roll som mötesledare väl, stödjer deltagarna på mötet, samt kortfattat tillför eventuell information viktig för de beslut som skall tas, är någon alla vill ha.

Motsatsen, hur man än beskriver en sådan ordförande, önskar sig ingen normalt funtad människa. Men de tillhör tyvärr fortfarande normalfallet, som man skulle se, om det genomfördes en statistisk undersökning av läget i landet beskrivande det demokratiska klimatet under politiska möten.

Vad blir då slutsatsen av dessa korta reflexioner?

Jo, att både personlig mognad när det gäller social kompetens och ledarskap, samt väl utvecklade demokratiska mötesformer är viktiga komponenter i en strategi för bibehållandet av levande demokratiska processer.

”GO GREEN BE CLEAN”

Johan S.
Skriv en kommentar