Trender i opinionen, från 7 till 5 partier i riksdagen!

Okategoriserade Kommentarer

De 5 jag tänker på  skulle enligt sista opinionsundersökningen jag sett i så fall vara: (M), (S), (MP), (Fp), SD). De andra 3  (C), (KD), (V), hade alla under 4% spärren. (PP) som syns under övriga 2% verkar i nuläget inte kunna komma in. Det kan förståss ändra sig och då blir det 6 st.

 

Analysen kan vara att det vi ser i opinionen är en trötthet på många olika partier som inte skiljer sig så väldigt mycket från varandra i politik. De företräder inga lösningar på de verkliga problemen ( klimatfågan, orättvisorna i världen). Tänkandet är fortfarande samma som skapade problemen. Tillväxt med ökad odefinierad konsumtion för att skapa medel att fördela över jorden till klimatanpassning och rättvis levnadsstandard. Funkar inte!

 

(M) käkar upp den mindre borgerliga partierna. (S) käkar upp (V). (SD) och möjligen (PP) företräder något tydligt fast på väldigt olika sätt. (SD) xenofobiskt och traditionellt, samt tydlig företrädare för det gamla nationella paradigmet. (PP) gränssprängande och nyteknologiskt, samt tydligt företrädare för det nya globala paradigmet.

Det gröna blocket då? Jag det blir den stora frågan om vi (MP) som företrädare för en grönare värld, kan presentera trovärdiga, lösningsinriktade, holistiska förslag och idéer, grundade på våra 3 solidariteter.

 

Jag tror och hoppas detta!

 

Kommer att försöka vara en av alla dem som driver på det i den kommande valrörelsen. En viktig sak att tänka på i den balansgång mellan ursprunglig ideologisk bakgrund och att nå ut till en bredare andel av väljarkåren, som detta innebär, är tålamod och pedagogiskt presentation av vad vi vill och hur vi vill genomföra det.

 

 Trovärdighet i klimat och rättvisefrågorna på global nivå har vi. Men vardags frågorna som berör människorna här och nu, behöver vi bli bättre på att förklara.

 

En annan delikat sak just nu blir konflikten mellan vår inställning till fredsarbete och vapen export och det som presenteras idag som en överenskommelse mellan de ”Rödgröna”. Har inte ännu sett detta förslag men antar att det kommer att väcka debatt inom partiet och att media omgående suger tag i alla möjligheter till att synliggöra interna konflikter.

 

Mitt svar på hur vi bör förhålla oss till det sistnämnda, blir tålamod, perspektiv och djupgående analys av vad förslaget innebär, hur det lyder och är formulerat och huruvida det kullkastar vår grund inställning (formuleringar i Partiprogrammet).

 

MDH Johan Söderpalm.
Skriv en kommentar