Dualismen eller holismen som grund för samhällsorganisation!

Okategoriserade Kommentarer

 
En reflexion kring konspirationsteorier som jag tror är viktig! 

Det cirkulerar på nätet och annorledes, massor av förklaringar som pekar ut krafter inom finansfamiljer och andra så kallat hemliga sällskap, som de skyldiga bakom mängder av händelser i världen under historisk tid. En gruppering av rika finansfamiljer, politiker, samt i viss mån religiösa intressen påstås ligga bakom i princip allt ont som händer här i världen.

Det är i och för sig bra att ventilera dessa saker lite lagom, för att kunna komma förbi ett dualistiskt tänkande och även bort från fokus på det negativa eller påstådda syndabockar. ”De är onda och vi är goda”, är en typisk gruppprojektion som huvuddelen av de politiska respektive religiösa grupperingarna i världen idag bygger sina ideologiska resonemang ur. Även vi enskilda männsikor låter oss ofta förföras av sådan dualistiska tankegångar.
 
Mekanismerna och det bakomliggande sättet att tänka/känna är som sagt bra att utforska och kunna förhålla sig till när man försöker processa sig själv in i ett nytt paradigm. Med andra ord att undersöka egots sätt att fungera i relation till självets. Dessa båda ord (Egot) och (Självet) är de jag tycker om att använda som begrepp i sådan här resonemang. Men det finns självklart andra som motsvarar ungefär samma saker. Det finns naturligvis också andra förklaringsmodeller, än den om dualism-holism, som försöker analytiskt beskriva världen, hur den gestaltar sig och fungerar. Men jag har nu valt att använda just denna modell.
 
Saken som är viktig att framhålla här är att vi bör vara lite mer, eller egentligen, mycket mer lösningsinriktade utifrån ett helt nytt paradigm, som inte har sin grund i ett dualistiskt synsätt, utan istället bygger på ett holistiskt tänkande och kännade. Då kan vi se klarare från ett helt nytt perspektiv, som i sig är mycket mer inkluderande och mångfacetterat. Det blir då fler parametrar att ta med i beräkningen när vi genomför själva analysen av hur världen fungerar. Dessutom kommer vi lättare bort från vi och dom låsningen, till ett helt vi, som vi ju egentligen är. 
 
Det är också bra med ett avpersonifierat förhållningssätt där projektioner på andra (fienden) försvinner och vi kan se på oss alla som lika goda ”kålsupare”, mer eller mindre medvetna om från vilken grund vi agerar och fungerar. Vi försöker istället se principer som kan vägleda oss under vår undersökning av ett eller flera problem. 
 
Våra beslut färgas ju av de filter inom oss, olika konventioner och föreställningar, som vi alla har och vilken informationen från sinnevärlden (sinnesintrycken) passerar. Detta påverkar oss mer eller mindre medvetet till olika slag av beteenden, måenden, ageranden och slutligen till beslut eller ickebeslut. Förhoppningsvis ”visa” beslut, men också medvetna och inte sömngångaraktiga, där ”Egot” bestämmer åt oss utan någon urskiljning alls.

Varandet i ”Självet”, här och nu i ögonblicket på ett kontinuerligt sätt, gör saken enklare och skapar en möjlig medveten närvaro, samt ett perspektiv som också ökar vakenheten. Man kan liksom se vad egot håller på med och rätta till det, eller i alla fall undvika de allra värsta projektionerna och dömandena av andra. Då ökar också den potentiella förändringskraften och energin för oss att kunna göra verklig skillnad.
 
Vad jag egentligen önskar betona här, nu med ett bibliskt begrepp, är  

”plocka ut bjälken ur ditt eget öga innan du försöker plocka bort grandet ur din nästas”. 

Detta skrivet som en förstålig och igenkänd metafor, inte som en religiös sanning. 
 
Det känns för mig som slöseri med både energi och tid att vara för fokuserad på vad som är fel eller hur onda någon/några är, istället för att vara mer fokuserad på att finna potentiella positiva modeller, för hur en bättre och rättvisare värld skulle kunna se ut och vara organiserad (om den nu skall vara organiserad alls av oss). Kanske naturen fixar det rätt bra faktiskt, bara vi kunde se fullt ut, samt förstå den och dess principer för samspel och samvaro, ännu bättre.

Se ”Avatar” som ett exempel, om än ganska så Hollywoddifierat.
 
Återkommer i ämnet igen vid ett senare tillfälle.
2 kommentarer på “Dualismen eller holismen som grund för samhällsorganisation!”

  1. Todd Shepherd Says:

    Herregud. Hur djup och belevad måste man va för att förstå?
    jag har läst i genom flera gånger, men snacket är rent flum och härinrar inte till något i mina ögon av vad inledningen antydde. Tala om vad ni vill utan löjliga fina ord som man måste anstränga sig allt man kan för att försöka förstå

  2. Johan Söderpalm Says:

    Hej Todd!

    Du behöver inte vara, vare sig djup eller belevad. Jag läste ett inlägg på en lista som handlade om konspirationsteorier. Det finns många sådana ute på nätet och många yngre människor går på dem eller intresserar sig för dem. Jag blev triggad av det och skrev ett svar på den listan och försökte uttrycka mina tankar om detta. Lade sedan över detta till min blogg och redigerade texten lite. Om det nu blev lite väl komplicerat så kan jag inte göra annat än att ta emot din kommentar och lära mig av den. Lite enklare språk på min blogg kanske är bättre. Jag älskar ord och att använda dem. Bloggen är min så jag bestämmer ju över den, eller hur! Men som sagt kommunikation på nätet är en delikat sak. Uppenbarligen tycker du att det jag skrev är flummigt i dina ögon. Jag tycker det är flummigt när folk gör ner varandra eller narr av varandtra. Det är den verkliga flummigheten, i bemärkelsen flummig = inte veta vad man gör eller menar. Men att leka med ord och begrepp kan vara en spännade sak. Jag läser en hel del om det jag skriver i bloggen och alla orden har sin betydelse. Möjligen tar jag för givet att deras sammansättning blir förstålig för vem som helst eftersom jag förstått dem när jag läst dem. Tack ändå för din kommentar. Ha det så gott Todd.

Skriv en kommentar