Somrar som kommer och går.

Okategoriserade Kommentarer

Till alla ni som vill höra, den vackraste sommaren i mannaminne eller kvinnominne, är i antågande. Kalla vintrar brukar ge fina somrar. Det klimatfenomenet är inte ännu påverkat, säger centralt placerade källor.

Om vi nu skall glädjas åt en sådan nyhet?

Självklart!

Men då med insikten om att på andra håll i världen är effekterna av klimatförändringarna helt annorlunda, till och med dödliga och hotande för hela grupper av arter. Så sådant är läget, att på gott och ont sker både naturliga och onaturliga förändringar i världen, just nu när du läser det här. Vi lever i en global värld och har alltid gjort så. Med alla dess konsekvenser.  Det är dock inte för ens nu som kunskapen om detta börjar bli allmänt spridd.

Med kännedom om detta låt oss leva våra respektive vackra sanningar så gott vi kan och därmed ge världen och kommande generationer en bättre chans till en påverkbar upplevelse av livet.

En annan framtid är möjlig!
Skriv en kommentar