Attack i gryningen för femtioelfte gången!

Okategoriserade Inga kommentarer »

 

Attacken i gryningen från land mot sjöburna fredskämpar är som en historisk återupprepning av, jag vem vet hur många krig vi som art genomlidit sedan tidernas begynnelse.

Varför ser de inte bakom sin hatiska kontur, varför är de så låsta vid tron, eller uppfattningen om att vi vet, ser, hör och förstår bäst av alla och det säger vår GUD i egen hög person till oss.

Tänk att leva så djupt försjunken i illusionen att du är beredd att döda för din sanning, utan hänsyn till att det drabbar någon som egentligen är lika frågande som du, till det som egentligen sker.

Tänk att vara så förvirrad i tron,  på att allt du tror på är det enda som råder vid tolkningen av omvärlden och dig själv. Hur trångt och knappt blir då inte livets upplevelse av sig självt och frukten som skördas bitter i sin smak när den ätes och tas upp av kroppen  ända in i dess innersta skrymslen. Där förvandlas den till syror som vi inte önskar bära, utan helst av allt vill botas från, i alla fall dess effekter. 

Se då sambandet och sluta döda din själ, för anden önskar också dig tillbaka och ser inte skillnad på dig och din så kallade fiende. Byt känslomässigt klimat, från hat till ödmjukt älskande av allt och alla, så får du din sedan så länge efterlängtade frid tillbaka.

 

Se den ”Inre Friden Skapa Den Yttre Freden”!

Tänk om, nu!

Solen är stor och varm!

Okategoriserade Inga kommentarer »

 

Den tiden vi inte längre kan se solen, om så för 72 timmar, kommer att kännas annorlunda för många av oss. Frågan är väl om vi ens kan föreställa oss hur det skulle vara, att inte ha solljus alls under en så lång tid.

Nu pratar jag inte om, som uppe i norr under en större del av vinterhalvåret, utan om en fullständig total frånvaro av solen och dess livgivande ljus under en  längre tidsrymd än ett dygn, typ 72 timmar. Alltså solen som fysisk företeelse och som  metalt koncept! Om den fösvann utan hållbar förklaring, bara så där och vi inte var säkra på om den kom igen.

Myterna kanske har en del att säga om något sådant eller alla profetsior som finns runt om i världen. Men om vi föreställer oss att det faktiskt skulle kunna ske och funderade kring effekterna i oss själva, hur skulle vi då reagera som människor och individer?

 

Hur skulle vi hantera detta?

 

Vad skulle ske på ytan av våra liv?

 

Vad skulle ske innombords?

 

Vem skulle vara trygg och vem skulle flippa ut helt?

 

Märkliga funderingar i de flestas öron kan tänkas, men våga tänk tanken och var uppmärksam på vad det kommer för svar från dig själv.

Det finns så många saker och företeelser i världen som vi tar för självklara, fast de egentligen inte är det.

Vetenskapen säger sitt, mycket tydligt och inte många lyssnar på allvar, eller drar några verkligt radikala konsekvenser av vad den säger om klimatet.

Samma sak när det gäller den konstaterade ojämlikheten i världen och dess effekter på hälsan.

Den lilla parantes vi funnits i som så kallad civilisation är en lite suck i det stora hela planetära livet och en utan känd anledning, under några dygn försvunnen sol, som ju ger oss all den energi för överlevnad vi behöver här i den lilla tunna hinnan vi bebor, vore sannerligen en riktig uppväckare för oss alla.

Citat ur långdikten ” Sången om mig själv ”, från diktcykeln ” Leaves of Grass ”, av Walt Whitman.

Okategoriserade Inga kommentarer »

 

Jag har sagt att själen inte är förmer än kroppen

Och att kroppen inte är förmer än själen,

Och att ingenting, inte ens GUD är större än hans eget JAG,

Och att var och en som går ett fjät utan medkänsla går till sin egen begravning klädd i bara sin svepning,

Att du och jag utan ett öre på fickan kan köpa allt det bästa i världen,

Att minsta glimt ur ögonvrån eller ärtan i sin skida bringar oreda i all världens lärdom,

Att inget arbete eller syssla är så ringa att det inte förmår göra en yngling till hjälte,

Att inget föremål är för mjukt eller skört för att tjäna som hjulnav för hela det rullande väldsalltet

Och jag säger till varje man och kvinna: Låt din själ stå lugn och fattad om det så vore inför en miljon världsallt.

 Och jag säger till människosläktet: var inte nyfiken på GUD,

För jag som är nyfiken på allt är inte nyfiken på GUD,

Inga ord förmår skildra den frid jag nått i min sak med GUD och döden.

 GUD visar sig i minsta ting, jag hör hans röst överallt, men förstår intet.

Inte heller förstår jag vem som skulle vara underbarare än jag själv.

 Varför skulle jag vilja se GUD tydligare än idag?

Varje timma av dygnets tjugofyra, varje ögonblick skymtar jag GUD,

Jag anar honom i människornas ansikten och i mitt eget som dyker upp mot mig i spegeln,

Jag hittar brev från GUD på gatan och alla undertecknade med GUDS namn

Och jag låter dem ligga för jag vet att vart jag än går dyker nya punktligt upp framför mig.

I regnbågens tecken!

Okategoriserade Inga kommentarer »

 

När i den animerade valfilmen ”Moderanisera Sverige”, texten ”Sverige” plötsligt lyser upp i regnbågens färger mot den gröna bakgrunden, går det ännu tydligare upp för mig vilken typ av parti jag faktiskt är med i. Ett parti som hyllar mångfalden, det framtidsinriktade perspektivet, praktiskt arbete för att värna miljön och den sociala välfärden för alla. Det är också ett färgglatt parti med högt i taket, där var och en till stor del har möjliget att följa sin egen inre kompass. Det börjar också bli ett ganska välfyllt parti beståend av engagerade människor som vill väl!

Jag ser inte samma bild som media målar upp, med fundisar och realos, vilka fightas om makten över partiets inriktning eller strategiska väg till det gemensamma visionära målet.

En vacker klimatsmart, socioekonomiskt rättvis global värld, där medskapandet är en av många spännade metoder att ta till för att uppnå denna vision.

Nej, när jag under kongressen ser och hör alla möjliga samtal, som till exempel i det första mötet eller återseendet mellan två individer, eller i diskussionerna i mindre intressegrupper av olika slag. När jag upplever värmen i den igenkännande hälsningen, blicken under en paus, lunch eller kort fikastund, mellan mig och någon,  liksom mellan andra. När jag konstaterar att kramandet ökat och även vid inflytelsepunktena på påverkanstorgen verkligen ser, allt detta sammantaget, att mångfalden råder och får råda.

Då faller den massmediala bilden samman till precis vad den är, en form av illusorisk spegling av en kultur vilken vill nära sig på konflikt och rädslor. Den kulturen vill jag inte längre tillhöra och just därför är jag medlem i Miljöpartiet de Gröna.

Kort inflikat här angående hastigheten/tempot i vissa sammanhang, man kan ju fundera  på om tillgängligheten funkar för alla vid påverkanstorgen, men det är en annan, dock mycket viktig fråga. Åtekommer med en motion om det!

Tillbaka till mångfalden!

Tänk om vi alla istället tyckte lika, om alla var stöpta ur samma slev och följde pappa Peter och mamma Maria blint. Tänk om vi  i organisationen forfarande, helt och hållet, hade varit som en kärnafamilj med en patriarkal struktur.

Men så är det inte och kommer aldrig att vara i Miljöpartiet de Gröna. Vi som parti motsvarar snarare en stjärnfamilj, där alla Mariorna och Peterpojkarna och alla andra namnbärande människor, rent generellt sett, tillsammans i ömsesidig respekt, skapar och har roligt. Om vi nu väljer att använda familjekostellationer som metafor för att beskriva en del av MP´s inre liv.

Vi är regnbågs partiet som utmanar de konservativa krafterna i vårt samhälle och som modigt går mot vinden med håret vilt flaxande, lite beroende på hårlängden naturligvis, för att stödja den omställning vi med nödvändighet måste genomföra. Så att vi förverkligar det hållbara, jämlika samhälle alla har födslorätt till.

Belackarna hörs och behöver höras, både de yttre och de inre, så att vi skärper våra sinnen, ger dem dem svar på tal och samtidigt ger folket hoppet tillbaka.

En annan framtid är möjlig!

Grön, röd, blå eller grå?

Nej ingendera, utan en i mångfaldens tecken och regnbågs färgad!

Vård, vårdare, vårdad.

Okategoriserade Inga kommentarer »

 

När jag känner ensamheten sluta sig

och nuvarons tristhet nästan dränker mig

finns alltid möjligheten att skådespela

en inte allt för allvarlig symtom

och omvårdanden skyndar till

om så blott för någon minut.

 

En lugn molnfläta på himlen

ovanför den åldrade nacken

Hårspännena håller ditt gråa på plats

minst sjuttio års erfarenhet vilar innanför skallbenet.

Rynkorna är vackra och viktiga

de visar att du är gammal

att man åldras

och att ögonblicket ständigt flyttar sig.

 

En strimma sol på ögonlocket

ger morgonbud

tröttheten borta i ett ögonblick.

Vaknad med lemmar som lyder minsta vink

stiger upp tvättar, klär mig

och äter frukost själv, äter frukost själv!

Så skönt att fungera

men för hur länge

när börjar handen darra

och ögonlocken sakta sjunka igen.

 

Det är så tyst

och han tuggar sin fradga ensam

ingen hör

eller tänker på honom

i korridoren ekar inga fotsteg

kaffelukten sprider sig sakta

han hade ropat

om tungan låtit honom.

 

Snart hundra

och önskar lämna

men mitt hölje råder inte

över lämnadets princip

 

Trött att andas

längtar till den sista

och sedan

den sista inandningen

som lyfter mig

mot ljuset

 

Om du slutar andas

när jag sitter här intill dig

blir jag din övergång nära.

Våra äldre en trygg resurs!

Okategoriserade 1 kommentar »

 

Tänk om det gick att få det lite bredare!

Vadå bredare undrar ni?

 

Jo, för att utökat citera Magnus Johansson med förlov.

 

”Dags att Modernisera Sverige för alla!”

 

Det kan till exempel röra sig om en punkt i valmanifestet för äldrepolitik! Vet att det inte bör vara för många punkter i ett valmanifest, men det är samtidigt tråkigt och oklokt om vi släpper taget om vissa självklara politik områden. Gruppen äldre ökar enligt demografi kurvorna en bra bit in i framtiden. Våra äldre har deltagit i bygget av folkhemmet och välfärden. Pensionerna idag motsvarar inte deras egentliga insats för samhället. Bra dock att det i den rödgröna budgeten avsatts resurser som något förbättrar läget för våra äldre i Sverige. Men vi Miljöpartiet, behöver också själva ta plats när det gäller äldrepolitiken.

En punkt är kortfattad och kan lätt visa att vi bryr oss och har politik på det här området också. Det finns ett program ”Ett rikt liv och en god hälsa på äldre dar” med äldrepolitiska ståndpunkter, javisst. Det är framtaget av Gröna Seniorer och bearbetat av PS och det är bra!

Om nu det mot förmodan inte blir en punkt om äldrepolitik i valmanifestet så hoppas undertecknad med flera verkligen, att partiledningen och de som ansvarar för valstrategin på riks, gör några massmedialt välordnade utspel om Miljöpartiets äldrepolitik också. Pensionärerna och andra äldre är resurser i vårt samhälle som vi ser och hör, eller hur?

Garanterat är, att Gröna Seniorer kommer driva äldrefrågorna under MP Kongressen i Uppsala och under hela långa spännande valrörelsen 2010!

 

Våra äldre en trygg resurs!

Lagom landet behöver oss.

Okategoriserade Inga kommentarer »

 

Det kommer ingenting från loftet

som pekar mot en löftesrik förhandling

när det gäller ekonomin i världen

den som litar bara till det vinstgivande

och kan producera mer av vad som helst

utan hänsyn till klimatet

jordens lungor eller ens våra egna

lufthungrande små alveolfyllda

Barnen som komma skall

finns inte alls med i balansräkningen

den som egentligen skulle heta

obalansräkningen vi inte vill ha

tänk ut  någonting nytt

 som överlever sig självt

just nu alla

som älskar denna orten

Ett svagt sinne och ett stort starkt själv

modigt nog att vidröra moderjorden

med ömhet och tillförsiktig smeknad

lagom landet behöver oss att stiga fram

och med stark stämma sjunga

aum aum aum

Så vaknade verklighetens människor.

Okategoriserade Inga kommentarer »

 

Där låg en stillhet över landet lagom,

det land den grekiska kulturen influerat sedan tusenstals år,

en kultur som nu hade kommit på undantag,

eller i alla fall i gungning.

Civilisationen torn skakade kraftfullare nu än förra gången,

oron för att närområdet skulle påverkas hade ökat betydligt.

Om det var en stillhet inför stormen,

eller beroende på att vi befann oss mitt i stormens öga,

kunde inte utrönas om man sökte svaren i vanlig media.

Det enda som verkligen gick att konstatera

var att det rådde en stillhet över landet lagom,

inför någonting kommnade,

kanske uppvakandet av verklighetens människor.

Progressiv Initiative for Climate Recue and Extended Appendix

Okategoriserade Inga kommentarer »

 Inledning till skrift om Universellt arbete för Gaias födelse.

 

 ”Självkännedom är en god grund i allt förändringsarbete”

 

 Den nya världen.

 

Det finns ett inbyggt systemfel i de ideologier som styr de flesta politiskt engagerade människor, oavsett tillhörighet. Alla pratar VI och DOM! Tänker, analyserar dialektiskt på ett eller annat sätt. Genom att vara låst i detta tänkande och därifrån komma med förslag på reformer, eller ännu vanligare konservativt bevarade av det rådande systemet, fortsätter hela karusellen bara att rulla vidare, fast möjligen då och då klädd i lite nyare kläder.

 

VI, och då menar jag verkligen ett stort VI som inkluderar allt och alla, kan bryta upp denna låsning och bygga nytt. Det kan uppfattas som en svår uppgift, då vi som människor gärna hänger kvar vid det som känns vant och därmed tror oss vara trygga. Det är ju faktiskt till och med så att vi inte så sällan är kvar i uppenbart destruktiva sammanhang eller relationer, även när vi upplever dem som just destruktiva. Behövs här egentligen inga exempel, ni vet alla vad jag talar om.

 

Men om nu några ändå undrar, så kan ni till exempel kolla in hur beroende och medberoende problematik fungerar. Inom det temat finns mycken kunskap att hämta om arbete på den rent personliga nivån. Fast det är ju på inte bara där vi behöver verka. Alla nivåer, hur vi än definierar dem måste vara med. Från individ, via grupp, vidare upp genom pyramiden till de ”högre” organisatoriskt tunga rigida patriarkala strukturer, vilka genomsyrar och styr vårt samhälle idag.

 

Problemet som jag ser det, är att vi lätt glömmer bort vad dessa strukturer består och upprätthålls av. Jo alldeles rätt, just de människor vi är, du och jag av kött och blod, samt något som är svårare att definiera. Något skenbart ickemateriellt men oerhört viktigt och grundläggande för hur vi lever våra liv. Det som ibland benämns det andliga perspektivet. Där fastnar eller stannar tyvärr ofta dialogen mellan oss, på grund av att diskussionen då istället börjar handla om vad andlighet är eller om det finns något andligt över huvudtaget.

 

Låt oss nu därför avdramatisera det hela och istället för ordet andligt, använda begreppet ”den inre miljön”, i relation till ”den yttre miljön”.

 

Där i den inre miljön frodas de föreställningar vi bär, vilka skapar olika uppfattningar hos oss om hur omvärlden är och bör vara organiserad. Om man väldigt förenklat försöker beskriva de två olika sätt som i huvudsak medvetandet idag utrycker sig på, nämligen

VI = holistiskt, inkluderande och icke dualistiskt

VI OCH DOM = differentierande, separerande och dualistiskt

så blir det möjligt att se en tydlig skillnad i hur dessa två olika former för medvetenhets uttryck gestaltar sig.

 

Många av de ineffektiva, destruktiva företeelser vi upplever i dagens samhälle, härrör från det VI OCH DOM perspektiv vi har på omgivningen. Här skulle man kunna lyfta in kunskapen som finns om beroende och medberoendeproblematik (se:12 stegs pedagogiken) som en förklaringsmodell bland andra, för att utifrån denna modell finna analytiska förklaringar och metoder till förändringsarbete på både det personliga och strukturella planet.

 

Viktigt i detta sammanhang är att ha ett processinriktat förhållningssätt till hur man arbetar med sig själv först och främst, för att sedermera ta tag i relationerna till omgivningen, vilket i sin tur leder till det organiserade förändringsarbetet med den/de strukturer vi för tillfället lever i. Vi är ju relationella varelser, inte ensamma öar, även om allt börjar hos en själv.

 

Jag tror, att det faktiskt sedan några decennier nu, jämfört med den tidigare normalt ganska långsamma, via generationsskiften ledda förändringstakten, sker saker snabbare nu. Detta bland annat på grund av förenklade kontaktmöjligheter via informationstekniken. Annorlunda är också att det sker ett underifrån kommande globalt uppvaknande. Där ett insiktsfullt ansvarstagande för det egna livet, sina närmaste och kommande generationer, samt i förlängningen alla andra varelsers liv, leder till att underlaget för det äldre paradigmet (VI OCH DOM) successivt försvinner. Därvid underlättas övergången till det nya paradigmet (VI), vilket jag så stark efterlyser som grund för ett organiskt samhällsbygge.

 

Om vi klarar av att leva detta nya paradigm, när vi engagerar oss i det visionära men samtidigt väldigt konkreta arbetet framöver, blir effekten en stark genomdrivande mängdens ohejdbara kraft och framtiden manifesterar sig här och nu omgående. Det sker hela tiden och har nog gjort så under alla tider. Vi har inte riktigt uppmärksammat det bara. Dessutom fanns inte ovan nämnda teknikutveckling, eller medvetenhet förut.

 Vi är så att säga dom vi väntat på och kan med gott mod säga till oss själva, välkommen, vad vill jag göra nu?

Klimatfrågan, millenniemålen, finanskrisen (skapad eller inte), samt andra nyheter som baseras på rädsla, leder inte idag till att folk i gemen håller sig kvar inom det gamla paradigmet. Det är den stora illusionen som vissa vill sprida. Utan det är snarare så att människor väcks upp till aktivt deltagande i förändringsarbetet. Det arbete som bör bygga på insikten om ett stort VI och att vi tillsammans med hjälp av bland annat etermedia, den nya informationstekniken och viktigast av allt, ett sant etiskt förhållningssätt, skapar den framtid som är möjlig.

 

Låt oss vara de globala deltagarna i den gemensamma medskapandeprocessen som vi faktiskt alla undantagslöst är. Stöd till de som ännu inte valt att delta kommer förståss att vara nödvändigt. Ett verkligt, kärleksfullt och inväntande stöd, byggt på principer som har sin grund i att vara ett stor VI!

 

Med Demokratiska Hälsningar, Johan Söderpalm.

 

 

Listar här under några hållpunkter eller viktiga teman som bör beaktas, samt några förslag till litteratur:

 

Kommer att skriva mer om dessa hållpunkter och teman framöver!

 

 

PIC REA

 

Härskartekniker- Främjartekniker.

 

Gruppdynamiker. (Den heliga cirkeln som form för projektionsarbete).

 

Behovsrelaterade mötesformer. (Konsensusmodeller).

 

Deliberativ demokrati.

 

Mängdens deltagande i framtagande av globala övergripande nya konstitutioner.

 

 

Litteratur:

 

EN NY JORD, Ditt inre syfte. Eckhart Tolle.

 

BORTOM FRUKTAN, Din guide till frihet och glädje. Don Miguel Ruiz.

 

ELDSJÄLAR, om att vakan upp och ta nästa steg. Arjuna Ardagh.

 

WAKE UP TO FREEDOM. Madhukar.

 

EN KURS I MIRAKLER. Foundation for inner peace.

 

DEN MEDBEROENDES GUIDE TILL DE TOLV STEGEN. Melody Beattie.

 

IMPERIET. Michael Hardt, Antonio Negri.

 

MULTITUDEN, Krig och demokrati i imperiets ålder. Michael Hardt, Antonio Negri.