I regnbågens tecken!

Okategoriserade Kommentarer

 

När i den animerade valfilmen ”Moderanisera Sverige”, texten ”Sverige” plötsligt lyser upp i regnbågens färger mot den gröna bakgrunden, går det ännu tydligare upp för mig vilken typ av parti jag faktiskt är med i. Ett parti som hyllar mångfalden, det framtidsinriktade perspektivet, praktiskt arbete för att värna miljön och den sociala välfärden för alla. Det är också ett färgglatt parti med högt i taket, där var och en till stor del har möjliget att följa sin egen inre kompass. Det börjar också bli ett ganska välfyllt parti beståend av engagerade människor som vill väl!

Jag ser inte samma bild som media målar upp, med fundisar och realos, vilka fightas om makten över partiets inriktning eller strategiska väg till det gemensamma visionära målet.

En vacker klimatsmart, socioekonomiskt rättvis global värld, där medskapandet är en av många spännade metoder att ta till för att uppnå denna vision.

Nej, när jag under kongressen ser och hör alla möjliga samtal, som till exempel i det första mötet eller återseendet mellan två individer, eller i diskussionerna i mindre intressegrupper av olika slag. När jag upplever värmen i den igenkännande hälsningen, blicken under en paus, lunch eller kort fikastund, mellan mig och någon,  liksom mellan andra. När jag konstaterar att kramandet ökat och även vid inflytelsepunktena på påverkanstorgen verkligen ser, allt detta sammantaget, att mångfalden råder och får råda.

Då faller den massmediala bilden samman till precis vad den är, en form av illusorisk spegling av en kultur vilken vill nära sig på konflikt och rädslor. Den kulturen vill jag inte längre tillhöra och just därför är jag medlem i Miljöpartiet de Gröna.

Kort inflikat här angående hastigheten/tempot i vissa sammanhang, man kan ju fundera  på om tillgängligheten funkar för alla vid påverkanstorgen, men det är en annan, dock mycket viktig fråga. Åtekommer med en motion om det!

Tillbaka till mångfalden!

Tänk om vi alla istället tyckte lika, om alla var stöpta ur samma slev och följde pappa Peter och mamma Maria blint. Tänk om vi  i organisationen forfarande, helt och hållet, hade varit som en kärnafamilj med en patriarkal struktur.

Men så är det inte och kommer aldrig att vara i Miljöpartiet de Gröna. Vi som parti motsvarar snarare en stjärnfamilj, där alla Mariorna och Peterpojkarna och alla andra namnbärande människor, rent generellt sett, tillsammans i ömsesidig respekt, skapar och har roligt. Om vi nu väljer att använda familjekostellationer som metafor för att beskriva en del av MP´s inre liv.

Vi är regnbågs partiet som utmanar de konservativa krafterna i vårt samhälle och som modigt går mot vinden med håret vilt flaxande, lite beroende på hårlängden naturligvis, för att stödja den omställning vi med nödvändighet måste genomföra. Så att vi förverkligar det hållbara, jämlika samhälle alla har födslorätt till.

Belackarna hörs och behöver höras, både de yttre och de inre, så att vi skärper våra sinnen, ger dem dem svar på tal och samtidigt ger folket hoppet tillbaka.

En annan framtid är möjlig!

Grön, röd, blå eller grå?

Nej ingendera, utan en i mångfaldens tecken och regnbågs färgad!
Skriv en kommentar