Progressiv Initiative for Climate Recue and Extended Appendix

Okategoriserade Kommentarer

 Inledning till skrift om Universellt arbete för Gaias födelse.

 

 ”Självkännedom är en god grund i allt förändringsarbete”

 

 Den nya världen.

 

Det finns ett inbyggt systemfel i de ideologier som styr de flesta politiskt engagerade människor, oavsett tillhörighet. Alla pratar VI och DOM! Tänker, analyserar dialektiskt på ett eller annat sätt. Genom att vara låst i detta tänkande och därifrån komma med förslag på reformer, eller ännu vanligare konservativt bevarade av det rådande systemet, fortsätter hela karusellen bara att rulla vidare, fast möjligen då och då klädd i lite nyare kläder.

 

VI, och då menar jag verkligen ett stort VI som inkluderar allt och alla, kan bryta upp denna låsning och bygga nytt. Det kan uppfattas som en svår uppgift, då vi som människor gärna hänger kvar vid det som känns vant och därmed tror oss vara trygga. Det är ju faktiskt till och med så att vi inte så sällan är kvar i uppenbart destruktiva sammanhang eller relationer, även när vi upplever dem som just destruktiva. Behövs här egentligen inga exempel, ni vet alla vad jag talar om.

 

Men om nu några ändå undrar, så kan ni till exempel kolla in hur beroende och medberoende problematik fungerar. Inom det temat finns mycken kunskap att hämta om arbete på den rent personliga nivån. Fast det är ju på inte bara där vi behöver verka. Alla nivåer, hur vi än definierar dem måste vara med. Från individ, via grupp, vidare upp genom pyramiden till de ”högre” organisatoriskt tunga rigida patriarkala strukturer, vilka genomsyrar och styr vårt samhälle idag.

 

Problemet som jag ser det, är att vi lätt glömmer bort vad dessa strukturer består och upprätthålls av. Jo alldeles rätt, just de människor vi är, du och jag av kött och blod, samt något som är svårare att definiera. Något skenbart ickemateriellt men oerhört viktigt och grundläggande för hur vi lever våra liv. Det som ibland benämns det andliga perspektivet. Där fastnar eller stannar tyvärr ofta dialogen mellan oss, på grund av att diskussionen då istället börjar handla om vad andlighet är eller om det finns något andligt över huvudtaget.

 

Låt oss nu därför avdramatisera det hela och istället för ordet andligt, använda begreppet ”den inre miljön”, i relation till ”den yttre miljön”.

 

Där i den inre miljön frodas de föreställningar vi bär, vilka skapar olika uppfattningar hos oss om hur omvärlden är och bör vara organiserad. Om man väldigt förenklat försöker beskriva de två olika sätt som i huvudsak medvetandet idag utrycker sig på, nämligen

VI = holistiskt, inkluderande och icke dualistiskt

VI OCH DOM = differentierande, separerande och dualistiskt

så blir det möjligt att se en tydlig skillnad i hur dessa två olika former för medvetenhets uttryck gestaltar sig.

 

Många av de ineffektiva, destruktiva företeelser vi upplever i dagens samhälle, härrör från det VI OCH DOM perspektiv vi har på omgivningen. Här skulle man kunna lyfta in kunskapen som finns om beroende och medberoendeproblematik (se:12 stegs pedagogiken) som en förklaringsmodell bland andra, för att utifrån denna modell finna analytiska förklaringar och metoder till förändringsarbete på både det personliga och strukturella planet.

 

Viktigt i detta sammanhang är att ha ett processinriktat förhållningssätt till hur man arbetar med sig själv först och främst, för att sedermera ta tag i relationerna till omgivningen, vilket i sin tur leder till det organiserade förändringsarbetet med den/de strukturer vi för tillfället lever i. Vi är ju relationella varelser, inte ensamma öar, även om allt börjar hos en själv.

 

Jag tror, att det faktiskt sedan några decennier nu, jämfört med den tidigare normalt ganska långsamma, via generationsskiften ledda förändringstakten, sker saker snabbare nu. Detta bland annat på grund av förenklade kontaktmöjligheter via informationstekniken. Annorlunda är också att det sker ett underifrån kommande globalt uppvaknande. Där ett insiktsfullt ansvarstagande för det egna livet, sina närmaste och kommande generationer, samt i förlängningen alla andra varelsers liv, leder till att underlaget för det äldre paradigmet (VI OCH DOM) successivt försvinner. Därvid underlättas övergången till det nya paradigmet (VI), vilket jag så stark efterlyser som grund för ett organiskt samhällsbygge.

 

Om vi klarar av att leva detta nya paradigm, när vi engagerar oss i det visionära men samtidigt väldigt konkreta arbetet framöver, blir effekten en stark genomdrivande mängdens ohejdbara kraft och framtiden manifesterar sig här och nu omgående. Det sker hela tiden och har nog gjort så under alla tider. Vi har inte riktigt uppmärksammat det bara. Dessutom fanns inte ovan nämnda teknikutveckling, eller medvetenhet förut.

 Vi är så att säga dom vi väntat på och kan med gott mod säga till oss själva, välkommen, vad vill jag göra nu?

Klimatfrågan, millenniemålen, finanskrisen (skapad eller inte), samt andra nyheter som baseras på rädsla, leder inte idag till att folk i gemen håller sig kvar inom det gamla paradigmet. Det är den stora illusionen som vissa vill sprida. Utan det är snarare så att människor väcks upp till aktivt deltagande i förändringsarbetet. Det arbete som bör bygga på insikten om ett stort VI och att vi tillsammans med hjälp av bland annat etermedia, den nya informationstekniken och viktigast av allt, ett sant etiskt förhållningssätt, skapar den framtid som är möjlig.

 

Låt oss vara de globala deltagarna i den gemensamma medskapandeprocessen som vi faktiskt alla undantagslöst är. Stöd till de som ännu inte valt att delta kommer förståss att vara nödvändigt. Ett verkligt, kärleksfullt och inväntande stöd, byggt på principer som har sin grund i att vara ett stor VI!

 

Med Demokratiska Hälsningar, Johan Söderpalm.

 

 

Listar här under några hållpunkter eller viktiga teman som bör beaktas, samt några förslag till litteratur:

 

Kommer att skriva mer om dessa hållpunkter och teman framöver!

 

 

PIC REA

 

Härskartekniker- Främjartekniker.

 

Gruppdynamiker. (Den heliga cirkeln som form för projektionsarbete).

 

Behovsrelaterade mötesformer. (Konsensusmodeller).

 

Deliberativ demokrati.

 

Mängdens deltagande i framtagande av globala övergripande nya konstitutioner.

 

 

Litteratur:

 

EN NY JORD, Ditt inre syfte. Eckhart Tolle.

 

BORTOM FRUKTAN, Din guide till frihet och glädje. Don Miguel Ruiz.

 

ELDSJÄLAR, om att vakan upp och ta nästa steg. Arjuna Ardagh.

 

WAKE UP TO FREEDOM. Madhukar.

 

EN KURS I MIRAKLER. Foundation for inner peace.

 

DEN MEDBEROENDES GUIDE TILL DE TOLV STEGEN. Melody Beattie.

 

IMPERIET. Michael Hardt, Antonio Negri.

 

MULTITUDEN, Krig och demokrati i imperiets ålder. Michael Hardt, Antonio Negri.
Skriv en kommentar