Solen är stor och varm!

Okategoriserade Kommentarer

 

Den tiden vi inte längre kan se solen, om så för 72 timmar, kommer att kännas annorlunda för många av oss. Frågan är väl om vi ens kan föreställa oss hur det skulle vara, att inte ha solljus alls under en så lång tid.

Nu pratar jag inte om, som uppe i norr under en större del av vinterhalvåret, utan om en fullständig total frånvaro av solen och dess livgivande ljus under en  längre tidsrymd än ett dygn, typ 72 timmar. Alltså solen som fysisk företeelse och som  metalt koncept! Om den fösvann utan hållbar förklaring, bara så där och vi inte var säkra på om den kom igen.

Myterna kanske har en del att säga om något sådant eller alla profetsior som finns runt om i världen. Men om vi föreställer oss att det faktiskt skulle kunna ske och funderade kring effekterna i oss själva, hur skulle vi då reagera som människor och individer?

 

Hur skulle vi hantera detta?

 

Vad skulle ske på ytan av våra liv?

 

Vad skulle ske innombords?

 

Vem skulle vara trygg och vem skulle flippa ut helt?

 

Märkliga funderingar i de flestas öron kan tänkas, men våga tänk tanken och var uppmärksam på vad det kommer för svar från dig själv.

Det finns så många saker och företeelser i världen som vi tar för självklara, fast de egentligen inte är det.

Vetenskapen säger sitt, mycket tydligt och inte många lyssnar på allvar, eller drar några verkligt radikala konsekvenser av vad den säger om klimatet.

Samma sak när det gäller den konstaterade ojämlikheten i världen och dess effekter på hälsan.

Den lilla parantes vi funnits i som så kallad civilisation är en lite suck i det stora hela planetära livet och en utan känd anledning, under några dygn försvunnen sol, som ju ger oss all den energi för överlevnad vi behöver här i den lilla tunna hinnan vi bebor, vore sannerligen en riktig uppväckare för oss alla.
Skriv en kommentar