Våra äldre en trygg resurs!

Okategoriserade Kommentarer

 

Tänk om det gick att få det lite bredare!

Vadå bredare undrar ni?

 

Jo, för att utökat citera Magnus Johansson med förlov.

 

”Dags att Modernisera Sverige för alla!”

 

Det kan till exempel röra sig om en punkt i valmanifestet för äldrepolitik! Vet att det inte bör vara för många punkter i ett valmanifest, men det är samtidigt tråkigt och oklokt om vi släpper taget om vissa självklara politik områden. Gruppen äldre ökar enligt demografi kurvorna en bra bit in i framtiden. Våra äldre har deltagit i bygget av folkhemmet och välfärden. Pensionerna idag motsvarar inte deras egentliga insats för samhället. Bra dock att det i den rödgröna budgeten avsatts resurser som något förbättrar läget för våra äldre i Sverige. Men vi Miljöpartiet, behöver också själva ta plats när det gäller äldrepolitiken.

En punkt är kortfattad och kan lätt visa att vi bryr oss och har politik på det här området också. Det finns ett program ”Ett rikt liv och en god hälsa på äldre dar” med äldrepolitiska ståndpunkter, javisst. Det är framtaget av Gröna Seniorer och bearbetat av PS och det är bra!

Om nu det mot förmodan inte blir en punkt om äldrepolitik i valmanifestet så hoppas undertecknad med flera verkligen, att partiledningen och de som ansvarar för valstrategin på riks, gör några massmedialt välordnade utspel om Miljöpartiets äldrepolitik också. Pensionärerna och andra äldre är resurser i vårt samhälle som vi ser och hör, eller hur?

Garanterat är, att Gröna Seniorer kommer driva äldrefrågorna under MP Kongressen i Uppsala och under hela långa spännande valrörelsen 2010!

 

Våra äldre en trygg resurs!
En kommentar på “Våra äldre en trygg resurs!”

  1. Brita Kajrup Says:

    Håller helt med dig om att vi bör bli bättre på att framföra vår äldrepolitik. Men du skriver ”Våra äldre har deltagit i bygget av folkhemmet och välfärden” Det uttrycket har jag hört i femtio år nu och förstår inte alls hur det kan vara ett argument för eller emot pensionens storlek eller hur väl vi bör bli behandlade. Alla blir vi äldre, såväl onda som goda. Även de som gjort sitt bästa för att rasera Folkhemmet eller tom. hela samhället. De flesta av våra yngre, men nu som då inte alla, håller just nu på med just detta, att forma eller bygga framtidena samhälle antingen man kallar det Det nya Sverige, Ett modernare Sverige, Trygga Sverige eller Folkhem. Vad beträffar insatsen i samhället motsvarar väl varken pensioner, löner eller arvoden samhällsnyttan av vår livsgärning. Måtte i så fall varje städare och diskare springa och gömma sig av blygsel.

    Jag menar att alla som inte kan klara sig själv, både unga och gamla, av samhället bör få den individuella omvårdnad och omtanke som behövs, oavsett tidigare samhällsinsatser för framtiden. SKROTA DETTA GAMLA UTTRYCK. DET ÄR IBLAND OSANT OCH ALLTID IRRELEVANT.

Skriv en kommentar