Betalningssystemets framtida hållbarhet!

Okategoriserade Kommentarer

 

Några öppna frågor kring hur betalningssystem bör vara konstruerade?

 

 En öppen diskussion om hur vi kan finna bättre sätt att byta resurser mellan oss är viktig och nödvändig, med tanke på det prekära läget som råder i världen sedan, jag hur länge är det nu?

Ojämlikheten mellan männsikor, städer, regioner, länder och kulturer har funnits så länge som vi känner till. Den minskar inte i dagsläget heller, utan ökar snarare olycksbådande fort. Alltså dags för längesedan egentligen att adressera detta!

 

1. Digitalt baserat poängsystem?

 

2. Hög nivå av differentiering, men ändå med överförbarhet mellan olikheterna. Problemet som behöver lösas är gränsnittet mellan de olika nivåerna och typerna av system, samt inbördes olika termer i respektive system.

 

a) (Lets) och andra former av lokalt förankrade betalningssystem. Möjlighet till experimenterade och kreativitet när det gäller betalningssystem.

 

b) Regionala varianter. Vissa regionala skillnader på grund av speciella förutsättningar i området.

 

c) Nationella varianter. Utrymme för kulturella skillnader att få ta sig uttryck.

 

d) Kontinentala varianter. Inga direkta preferenser just nu!

 

e) Global valuta. Centralt överenskommen, med stort fokus på rättvis fördelning som grund för denna valuta, samt inkluderande inställning till de olika varianter som existerar och kommer att existera enligt föreslagen differentieringsmodell. Öppenhet för fortsatt experimenterande på lägre nivåer. Kravfritt förståss! Kreativa processer skall få vara öppna och obegränsade så länge som möjligt för att stimulera till högsta möjliga utfall innan man går in i försök till konkretisering.

 

3. Vem håller kollen? Skall det överhuvudtaget hållas någon koll? Om, i så fall icke kopplat till gammalt makttänkande, utan enligt till exempel deliberativ demokrati modell.

 

4. Etiska överenskommelser, certifiering för medlemsstaterna och ickestaterna som vill ingå i det globala valutasystemet.

 

Håller det som troligt att flera vill och kan diskutera detta ämne om det finns många ingångar i diskussionen. Dessa frågor ovan är uppdelade i nivåer av storlek, relaterade till tanken om självförsörjande geografiska lokala enheter som bas för en globalt hållbar ekonomi.

Vänd på pyramiden och gör den till en trattformad modell för gräsrotsbaserad samhällsorganisering eller snarare ickeorganisering. Det handlar nog istället om att låta ett naturligt inneboende yttryck för en organisms sätt att ordna sig, ges större utrymme.

Se hur människan enligt senaste aktuella forskning byggde sina grupper, klaner på samarbete och hur detta konkurrerade ut alfahanne konceptet just då i alla fall. Tillhörighet till den lagom stora gruppen som drivkraft för individen är viktig. Nu finns möjligheten för oss att kommunicera direkt individ till individ, individ till grupp, grupp till grupp och så vidare hela vägen ner genom tratten ända fram till bottenspetsen där den globala valutan skull kunna vara funderad (grundad/uttänkt).

 

Ja, lite blandad kompott i ämnet betalningssystem, med små inslag av problematisering kring av vilka drivkrafter som styr oss bäst och naturligast.

 

MDH Johan Söderpalm.
Skriv en kommentar