Konspirationsteorier och hur vi kan bemöta dem!

Hjärtats politik, Okategoriserade Kommentarer

 

Vill bara reflektera lite kring konspirationsteorier allmänhet och illuminati i synnerhet.

 

Har själv under många år studerat litteratur som behandlar olika former av ockulta eller hemliga ordnar och andra sällskap. De är till övervägande del patriarkala till sin struktur och medlemmarna är ofta högt uppsatta män med makt. De, ordnarna, är många till antalet och har till viss del kontakt med varandra.

 

Den teori som har varit och även nu är populärast är den om en hemlig agenda för att bibehålla makten över utvecklingen på planeten, bland annat via fortsatt kontroll över ekonomin.

 

Det finns också ett inslag av arvsrätt eller att man för vidare detta i släktled via speciella utbildningsprogram för anförvanter eller efterföljare.

 

Allt styrs av en oerhört hemlig liten elit (cirka 2000 personer), möjligen också hierarkiskt organiserad, som verkar i bakgrunden och använder sig av på olika sätt förberedda och till saken knutna ”nickedockor”, politiker, företagschefer, mediemoguler, för samordning och utförande av saker i linje med sin agenda.

 

En strategi som ofta nämns är den om skapandet av problem och konflikter för att kunna komma med lösningar som i själva verket bara förstärker deras makt över massorna.

Några gränser finns inte för ”dem”, vare sig geografiska, religiösa eller politiska.

Man kan också ibland finna tankar om samröre med utomjordiska krafter eller varelser från andra dimensioner som man företräder eller är kopplade till, överflyglade av.

 

Nå, detta om detta!

 

Jag personligen tror att dessa teorier, till mycket stor del är grupprojektioner, som uppstår för att kunna hantera verkligheten på något sätt. Vi lever alla i föreställningar om världen och fastnar lätt i den ena eller andra glamouren, illusionen och tror att detta är sanningen.

 

Oavsett om eller hur mycket det ligger i dessa teorier om hemliga sällskap och hemlig agenda, är enligt min mening den bästa fortsatta strategin för att stödja en positiv utveckling för planeten, att nätverka teknologiskt och på annat sätt, i öppenhet och med helhetens perspektiv som grund för sitt engagemang.

 

En otroligt viktig aspekt är att ha en levande kontinuerlig självkännedoms process igång som är i balans med arbete/engagemang i yttervärlden och vardagen. Vad man gör eller väljer att fokusera på, är inte huvudsaken, utan hur man gör detta och från vilken grund.

 

Vi och dom perspektivet tillhör det gamla paradigmet och löser inte dagens situation, utan snarare förstärker de destruktiva och dualistiskt grundade händelser som verkar leda fram till en enorm katastrof för oss som art. Jag skriver ”verkar” för det är just en illusion att det kommer att bli så.

Vi kan kalla den ”Helvetesdrömmen”.

Alternativet är att leva den dröm man vill vara i ”Himmelsdrömmen” och därmed bidra på ett konstruktivt och medskapande sätt i den nu existerande övergången från ett eller flera paradigm (tankesätt), till ett eller flera nya överlappande paradigm. Det framtida förhållning sättet är förmodligen mycket mera multidimensionellt än dagens sätt att betrakta världen, både den inre och yttre, samt med en uppluckring av gränserna mellan person/person, person/natur, person/mikrokosmos, person/makrokosmos.

Det är fullt möjligt att leva detta redan nu!

Upprepar några ledord, ej prioriterade, som jag själv har nytta av i mitt engagemang:

Villkorslöst tjänande

Öppenhet

Helhetstänkande

Kärlek

Nyfikenhet

Lyssnade

Tillit

Kontinuerlig koll på sinnet

 

Har gärna en samtalscirkel någon gång och någonstans om intresse finns, kring ovanstående ämne som är angeläget och definitivt inte något man ensam kan klara av att härbärgera, utan behöver hanteras tillsamman på ett tryggt och deltagarorienterat sätt.

 

Vi är ett vi och samverkar tillsammans bäst i öppenhet!

 

Kram och Inre Fred För Yttre Fred.

 
Skriv en kommentar