Ursprunget och närvaron.

Okategoriserade Inga kommentarer »

Ursprunget som vi alla kommer ifrån är fint att hedra. Om det sen är av nord-syd amerikanskt, polarområdena, eller från någon annan av kontinenterna relaterade kulturer spelar ingen roll.

Allt liv är heligt och i ständig kontakt med moder jord och fader kosmos, om vi nu skall använda den symboliken. Allt är liv som bara utrycker sig på olika sätt och i olika perspektiv.

Tiden rör sig i spiraler genom spiraler och dimensionernas kalejdoskopiska samspel väver nya områden för det eviga att fylla sin pånyttfödda skapelse med, medvetandegöra denna skapelse om sin roll som medskapare i detta oändliga tomrum av levande multipla universum.

Närvaron är alltid där som en tonande ceremonimästare och sången ljuder från det inre rummet AUM, AUM, AUM och modern vilar sedan urminnes tider i närheten, rytmiskt ljudande sin trumma, TAM, TAM, TAM.

När de möts igen och igen och igen föder sig den aldrig slocknade lågan från de medvetna  andetag vi tillsammans tar.

Ärligheten som bästa förhållningssätt i kontakt med media!

Okategoriserade Inga kommentarer »

Hur kommer det sig att media idag är så överfylld med negativa nyheter, personliga tragedier, exempel på manipulativa beteenden, uppblandat med allehanda skräp utan reellt  nyhetsvärde. Man kan som exempel på det sistnämnda lyfta fram artiklar om vem som gift sig, alternativt skiljt sig från vem, eller som djupdyker i den spännande  reklamfinansierade bloggvärlden, där bland annat avigsidorna med shopping, läs överkonsumtion,  för en tjej i 20 års åldern som tycker det är trist och lite besvärligt att lagra allt hon shoppar för 10 tusentals kronor i månaden. Inga funderingar över svältkatastrofer och krigsdrabbades behov där inte!

Nyligen hemkommen från den stora samlingen i västerled, Almedalsveckan, kan jag tyvärr konstatera att en ministers, förlåt före detta ministers, hemliga märkliga privata affärer i intimitetsbranschen på ett ögonblick lyfter bort fokus från det hela veckan egentligen borde handlat om och valrörelsen förhoppningsvis kommer att belysa. Viktiga politiska ställningstaganden för människors, samt framtida generationers överlevnad och livskvalitet i vårt lilla land Sverige och världen i övrigt.

Hur hanterar man då media på bästa sätt som människa, offentlig person?

Man kan undra om det överhuvudtaget alls är möjligt att hantera denna sensationslystna och av lösnummerförsäljning beroende industri. Det spelar heller ingen större roll från vilket politiskt håll eller så kallat oberoende håll den kommer. Starkt beroende av mycket låga intentioner är de mer eller mindre allihopa. De få undantagen är svåra att finna, men jag nämner gärna ett här för att få er läsare att själva börja leta efter andra alternativa nyhetsmedia. Tidningen ”Tillit” kan vara något för den som tröttat på att läsa samma slaskiga saker om och om igen.

Men ändå kan det vara bra att inte bara beskriva det som inte är tillfyllest och problematisera detta. En fundering kring hur man kan göra som människa och person kan vara på sin plats här, för att också vara lite mer lösnings inriktad.

Hur gör man då bäst, när och om någon spelat intresserad murvel sticker upp mikrofonen i ansiktet på en, eller vill göra en liten intervju till en artikel i sin tidning?

Jo, genom försöka utgå från den man egentligen är, vid all interaktion med media. Definitivt inte ge sig in i det sociala rollspelet som annars kan vara lockande och absolut inte skylla ifrån sig med barnen som alibi och sedan i tystnad se hur människor upprörs över ryktena om ens påstådda sexuella eskapader. Fast i rättvisans namn så är inte media kåren en alldeles egen sorts art, utan består av människor vilka liksom vi är naturligt fyllda med både fel och brister. Dessutom lever de lika mycket försjunkna i den västerländska illusionen som vi andra. Då funkar bara, att från så hög nivå av självkännedom som möjligt, i en ständigt aktiv kontinuerlig återhämtningsprocess, vara ärlig och med öppet sinnelag villigt bjuda på själv.  Om vi tar ansvar för vårt egna tillfrisknade från den sjuka och på manipulation, samt ojämlikhet uppbyggda värld vi alla lever i, kan någonting nytt födas.

Det är fullt möjligt och egentligen inte särskilt svårt att skapa en ny värld som grundar sig på helt andra men dock naturliga värden. Detta om vi bara vågar vara mera autentiska och levande i våra liv. Kommande generationer kommer att tacka oss för visat mod att vara så sannfärdiga, öppenhjärtiga och levnadsglada individer som vi bara kunde. När vi tänkte mer på oss alla tillsammans och verkade för ett jämlikt/jämställt samhälle i den värld som hör så tätt ihop, än försökte visa hur fel alla andra hade.

Kan vi då föra tillbaka fokus från den tragiska affär som just nu media vältrar sig i?

Javisst, ämnet är ju redan satt! Jämställdheten med dess allvarligt menade analyser kring över och underordning, bjuder in till handling. Våldet, förtrycket, sexismen och utnyttjandet av minderåriga via nätsexmarknaden är alla angelägna diskussions teman som kommer ur politikområdet ”Jämställdhet”.

Reagera och agera mera, fly och bortförklara mindre.

En ny värld är möjlig!

Det hettar till i debatten, men var tog det globala perspektivet vägen!

Okategoriserade Inga kommentarer »

Nu drar den igång på allvar valrörelsen 2010. Löftena om allt från mindre, högre eller inga skattesänkningar alls, till fortsatt balans i den goda nationella ekonomin, samt att värna kärnan i välfärden.

Jaha, OCH…

Har ojämlikheten i välden löst sig? De fattiga, för klimat och miljöförstöring och krig utsatta människomassorna, ja just massorna, för det rör sig fortfarande om väldiga mängder medmänniskor som lever under sådan förhållanden, har alltså plötsligt fått det drägligt nog för inte behöva nämnas i den interna Svenska valdebatten.

Vi har faktiskt även inom vårt egna lands gränser människor som lever under likande förhållanden, utsatta, marginaliserade. Mönstret går igen, val, valrörelse, löften om mera i plånboken, utan hänsyn till att det är ovanligt med plånböcker och skor på fötterna ute i omvärlden, eller ens mat för dagen, skydd över huvudet, mediciner mot de allra mest livsskördande sjukdomarna, malarian och alla de andra.

Nej, som den danske regissören Lars von Trier i en TV-intervju för sisådär fem år sedan svarade på frågan om han var politiskt engagerad. Varför skulle jag vara det, när det enda politiker i västvärlden huvudsakligen erbjuder, speciellt under valår och appellerar till, är rent egoistiska plånboks frågor och att värna välfärden, vår välfärd, samtidigt som resten av världen lider, sliter och plågas, i sin kamp för överlevnad.

Har vi förmågan att inta ett annat perspektiv, kan vi skapa om agendan här under Politikerveckan i Almedalen och i den fortsatta valrörelsen?

Vore inte det att ta reellt politiskt ansvar för det globala läget, med klimat, finans, säkerhets och jämlikhets problematiken/utmaningarna. De har mycket stark bäring på den inhemska debatten och framtiden för oss i Sverige, eller borde i alla fall ha, om vi skall lyfta oss över den rent egoistiska plånboks politiken och verka för en möjlig välfärd för alla i världen. Det handlar inte längre om bara 1% målet när det gäller biståndet, utan något mycket mer komplext och långsiktigt hållbart.

En annan värld är möjlig! Våga föra debatten om detta!

Tillvaron syns inte alltid vara det den verkar vara!

Okategoriserade Inga kommentarer »

 

Nu kommer nog många av dem som eventuellt läser detta, att reagera som de gjorde för snart 25 år sedan.

 

Va är det för flummigheter! Miljöpartiet?

 

Då när partiet var nytt och färskt i sin profil. Då det fortfarande  fanns en falang av Kosmologer som närde en önskan om inflytande. Då den gröna rörelsen var i sin begynnande utveckling till ett verkligt parlamentariskt alternativ i Svensk politik. Mina minnen av denna period var starkt kopplade till den utomparlamentariska miljön och anti kärnkraftsrörelsen.

Körde som exempel omkring i en militärjeep med arbetsuppgiften samband mellan olika delar av allt folket som kommit dit för att tillsammans genomföra Barsebäcksmarschen.

 Vilket årtal inte viktigt nu!

Men det var tider som satt sig i minnet. Vi från kollektivet tog oss sedermera till en experiment by i gränstrakterna mellan Bleking och Skåne, för att se på deras fanatiska självbyggda hus. Organiskt ”Guadi” inspirerade byggda tingestar som inte liknande någonting jag sett tidigare och som faktiskt gick att bo i. Ja, till och men bättre än i miljon programs husen i Tensta, Rinkeby, eller Hammarkullen. De sistnämnda var inte direkt skadliga, men minst sagt ickestimulerande och inte särskilt kreativt byggda. Vackra då?  Nej absolut inte och särskilt inte i jämförelse med de de spännade skapelsena vi fick se och bo i där vi var.

Hade det inte varit för allt annat flummigt som också kom i min väg, hade jag kanske nu suttit som alternativarkitekt eller progressiv samhällsplanerare i någon annan del av världen, typ Indien, Brasilien, eller Canada. Nu blev det inte så och resan har tagit sig en helt annan vändning.

Livet levs här på plats i gamla Svedala och nykterheten är solid. Allt som går att göra för en gemensam hållbar framtid har högsta prioritet.  Jag tror på en sådan framtid och på ett mycket gott valresultat för vårt Gröna parlamentariska alternativ i politiken.

Politiken med Grönt Hjärta får ta plats, bidra till det som vi endast kan skapa tillsammans. En tillvaro som inte alltid synes vara det den verkar vara. Men som kan bli precis så fin och njutbar för alla om vi inte ger oss, utan fortsätter med att fortsätta.

”GO GREEN BE CLEAN”