Ursprunget och närvaron.

Okategoriserade Kommentarer

Ursprunget som vi alla kommer ifrån är fint att hedra. Om det sen är av nord-syd amerikanskt, polarområdena, eller från någon annan av kontinenterna relaterade kulturer spelar ingen roll.

Allt liv är heligt och i ständig kontakt med moder jord och fader kosmos, om vi nu skall använda den symboliken. Allt är liv som bara utrycker sig på olika sätt och i olika perspektiv.

Tiden rör sig i spiraler genom spiraler och dimensionernas kalejdoskopiska samspel väver nya områden för det eviga att fylla sin pånyttfödda skapelse med, medvetandegöra denna skapelse om sin roll som medskapare i detta oändliga tomrum av levande multipla universum.

Närvaron är alltid där som en tonande ceremonimästare och sången ljuder från det inre rummet AUM, AUM, AUM och modern vilar sedan urminnes tider i närheten, rytmiskt ljudande sin trumma, TAM, TAM, TAM.

När de möts igen och igen och igen föder sig den aldrig slocknade lågan från de medvetna  andetag vi tillsammans tar.
Skriv en kommentar