Så blir framtidens hållbara samhälle till!

Okategoriserade Kommentarer

Framtidens hållbara samhälle involverar alla medborgare, på ett individuellt och självklart inkluderande, enligt de uppdaterade och av alla stater inte bara undertecknade, utan också praktiserade mänskliga rättigheterna, grundat agerande.

Det solidariska handlingarna är legio och alla beslut tas för allas högsta möjliga lyckas skull. Medvetenhets horisonten hos oss människor sträcker sig långt utanför vår planets omkrets. Detta leder per automatik till att vi räknar in den globala skäliga levnadsstandarden, återställandet och upprätthållandet av vårt naturliga habitat med alla dess ekosystem, alla varelsers etiska rättigheter, samt kommande generationers ( minst 7 stycken framåt i tiden), som lika viktiga delar i balansräkningen.

Det finns en annan väg än den egoistiska, konsumtions baserade tillväxtens, kortsiktiga mål formulerade, vi och dom stridens väg och den är fullt möjlig!

Förändringen av den kollektiva medvetenheten sker så snabbt att den inte är möjlig att mäta enligt gamla metoder. Den går minst lika fort som dubblerings hastigheten för mängden information i världen (3 år just nu). Kontakterna över nätet och på andra sätt ökar exponentiellt.

Den sker också i den subtila inre upplevelsen av oss själva som individer, där gränserna mellan individ och individ håller på att suddas ut. Vi är i snabb takt på väg att bli den kollektiva gemenskap av kreativa individer  som ser varandra som självklara medskapare av en skön ny värld.

GO GREEN, BE CLEAN!
Skriv en kommentar