Tror du eller vet du och spelar det någon roll?

Okategoriserade Inga kommentarer »

Tro eller vetskap, är det avgörande för hur du tolkar din upplevelse av världen/verkligheten? Det kan låta som en filosofiskt menad fråga. Den är dock väldigt pragmatisk om man väljer att se det som sker rakt in i ögonen, precis som det är och inte väjer undan på grund av de rädslor som vårt EGO och delar av sinnet producerar.

Alla upplevelser av verkligheten färgas genom våra självpåtagna eller accepterat pålagda trossystem eller förutfattade meningar om saker och ting. Vi bemödar oss inte ens med att kolla upp dem, utan tar dem för givna. Så har det varit under långa tider. Vi går efter effekterna och undersöker inte de verkliga orsakerna till att livet kan verka kaotiskt, inte meningsfullt, fyllt av händelser vi inte styr, inte sällan uppfattade ha sitt ursprung i omvärlden. Vi upplever oss som offer för yttre omständigheter, utan någon möjlighet att påverka det som sker.

Det är precis tvärtom, vi har om vi vill hela skapelseakten för våra liv, i vår egna händer. Det är ett val vi kan göra, att besluta oss för om vi vill fortsätta vara fångar i den illusoriska EGO styrda verklighets uppfattningen, som innebär separation, söndring, eller ta klivet in i den sant fridfulla samvaron med alltet, oss själva och skapelsen som sådan.

Vi kan äga vår egen process och ta tillbaka tolkningsföreträdet från det EGO vi styrs av. EGO förstår inte kärleken, inte heller det repetitiva och äger inte förmågan till medvetenhet. Det livnär sig på vår undermedvetna reservoar och matar oss med allehanda historier och problem.

Svaret om huruvida tro eller vetskap har någon betydelse för hur vi tolkar och lever i världen/verkligheten kan bara bli, JAVISST! Fast inte då ett antingen eller svar utan ett både och svar.

Vi behöver tro på att valet finns mellan separation och att vi är i kontakt med, samt lever i och är delar av något större och mer ofattbart kärleksfullt, klokt och av mening fyllt, än vi någonsin kan omfatta.

Vi behöver också förstå att det är genom vetskap/medvetenhet, repetitiva övningar som meditation och andra former som stödjer vår förmåga att hålla oss vakna, samt aktivt dagligt och stundligt personligt arbete med förlåtelse processer, som vi slutligen kommer tillbaka hem till det vi faktiskt är. Hela och med det stora fantastiska outsägliga, sammanbundna väsen, fyllda av samma potentiella medskaparförmåga.

Allting är mycket gott, har alltid varit det och kommer alltid att vara det i evighet.

I Sanning, Ljus och enkelhet.

ahritah.

Den lilla flickan som blev mor och sedan…

Okategoriserade Inga kommentarer »

Lillan kom till Jorden

lillan växte upp

lillan blev så vorden

mor och vuxenstor

efter det kom orden

som bröt det fina upp

ensammast i norden

tog hon tag i sitt

strävade och drog

skapade och log

lyckades trots allt

att bilda nått igen

långt senare kom tiden

vi alla möta skall

en kort men viktig resa

till landet

vi tror och fruktar om

men nu är lillan hemma

så längta inte själv

utan vänta lugnt

till dagen som är din

du kan vara säker

ingen annan snor den

Resan från sagan om helvetesdrömmen till dokumentären om himmelsdrömmen!

Okategoriserade 2 kommentarer »

Nya tankar, nya utmaningar. Så fortgår det år efter år, månad efter månad, dag efter dag och snart minut för minut. Den tid vi lever i nu har aldrig tidigare gestaltat sig så på den här planeten. Vi som människor, med de förutsättningar vi har att reflektera över tillvaron och föra våra insikter vidare i ögonblicket, till i princip vem som helst, har nu ett gyllene tillfälle till ögonblicklig snabb transformation av den form för global konstitution planeten så väl behöver.

Mängden av människor som bebor planeten och medvetet tar beslutet att samverka över alla gränser i total villkorsfri kärlek till varandra och omgivningen, blir avgörande för vår förmåga som holistiskt kollektiv att ta ansvar för vår tillfälliga hemort, här och nu. Den kritiska massan är för mig inte känd och kan hända svår att beräkna. Hur betydelsefull den är vet inte nog ingen annan heller. Men att du som enskild individ gör skillnad är så självklart och viktigt att förstå, att jag vill stressa denna åsikt.

Den  personliga process för ökad självkännedom som är så viktig för att uppnåendet av ovan beskrivna scenario, kan ta sig många olika uttryck. Det, arbetet i sig, är inte nödvändigtvis avancerat eller tidsödande och någon Guru eller dyrt kurserbjudande är inte heller nödvändig. Det finns mängder av bra referenslitteratur i detta ämne, självhjälps grupper med hög kvalitet och nivå av kärleksfull frivillig samvaro, tillhands för dem som så önskar.

Engagemanget kan bara utgå från var och en, men tillsammans kan vi stimulera varandras självkännedoms arbete, genom att villigt och i full respekt för varandras förutsättningar, erfarenheter och olika livsresor, villigt erbjuda våra lyssnade öron, samt dela med oss av våra egna upplevelser av denna högst personliga resa. Metoden som kan sägas vara den mest effektiva är förlåtelse processen. Den kan ta sig olika uttryck och det finns även här mycket bra referenslitteratur och goda exempel i yttervärlden, som beskriver dess enkla principer.

Om vi som art kan inse att allt hänger ihop från det minsta lilla, hel vägen ända ut till den ofattbart stora, samt är oupplösligt sammanbundet i ett fantastiskt universellt direkt kontaktat nu, där information överförs oberoende av tid och rum mellan alla delar, är allt mycket gott.  Kan vi sedan dessutom ta till oss att alla dessa så kallade separata delar egentligen är ett enda ett, vilket blivit till någon gång när separationen uppstod. Denna känsla av separation som inte är verklig, utan endast en illusion, en dröm, en saga, hur materiellt, känslomässigt och mentalt påtaglig den än verkar vara. Kan vi lyckas göra även detta sistnämnda, då blir transformationen en jubelfest.

Fråga dig själv en gång, vem är jag? Lyssna efter svaret, fråga igen och upprepa denna frågeprocess ett tag. Notera om du kommer förbi alla de föreställningar du har om hur du definierar dig själv. Fråga dig själv ytterligare en sak, har jag ansvaret för det som sker i mitt liv, eller är alla andra och allt utanför mig ansvarig för det som sker i mitt liv? Lyssna noga på svaret eller svaren som dyker upp. Ta dig den tid som behövs för att hinna känna efter om svaret eller svaren för dig är genuina.

Jag menar att vi alla har svaren på meningen med våra liv inom oss, ingen annan har just de svar som berör mig. Däremot kan vi vara medvetna speglar åt varandra, vilket kräver överenskommelser mellan oss, så att vi tillsammans leker fram gemensamma erfarenheter av hur det stora undret tar sig uttryck i allas liv. Denna lekande dans som detta universa redan dansar och har dansat i evinnerliga tider, är skön, vacker och meningsfull.

Det är fullt möjligt att vakna upp ur illusionen, drömmen, sagan och istället vara delaktig i den på ett medvetet sätt. Detta gör då att  du tar tillbaka makten och beslutanderätten över sitt skapande av livsupplevelsen och kan vara medveten medskapare tillsammans med alla andra runt omkring dig. Meningen med detta uppvaknande till upplysthet, genomlysthet, är att vi då kan påbörja resan tillbaka till det vi egentligen är. Oskyldiga, ej separerade, helt och fullt älskade delar av det som är större än oss.

Sagan om helvetesdrömmen är slut, dokumentären om himmelsdrömmen tar sin början. Välkommen med på den resan.

I Sanning, Ljus och enkelhet.

ahritah.

Det tveksamma med krig som medel för ekonomisk utveckling!

Okategoriserade Inga kommentarer »

Sedan lång tid har vi vetat att vapenindustri komplexet som global spelare har ökade vinster att hämta in, ju fler vapen den kan sälja. Krig som lösning på konflikter är en helt oetisk och kontraproduktiv aktivitet för majoriteten av världens befolkning, cirka 99%. Det är bara den lilla klicken rika cirka 1%, som utan hänsyn till effekterna av dessa krig, utförda med de vapen som produceras av ovan nämnda vapenindustri komplex, skor sig genom ekonomisk spekulation i aktier och fonder kopplade till denna och annan planetförstörande industri.

Hur länge skall vi acceptera denna oseriösa, kortsiktigt vinstdrivande, på girighet grundade aktivitet?

Mer närliggande för vår nation är frågan om huruvida vi skall fortsätta delta med svensk trupp i Afghanistan. Den debatten pågår för fullt just nu, delvis beroende på de självklara effekterna för alla soldater som går i krig, skador och dödsfall. Civilbefolkningens situation i landet i fråga när det gäller dessa krigseffekter verkar inte vara en lika viktig konsekvens för flera av debattörerna. I alla fall är resonemanget om läget för civilbefolkningen inte konsekvent. Det pågår kränkningar på båda eller fler håll i konflikten. Kvinnor och barn är utsatta både i Taliban styrda områden och i områden styrda av den i demokratiskt genomförda fuskval tillsatta regeringen. Den nuvarande regeringens legitimitet kan verkligen ifråga sättas.

Självklart skall vi vara kvar och på FN´s uppdrag, läs USA och NATO, säger idag en stor del av våra ledande politiker. Värst att höra är argumentet, att vi skall vara där för kvinnornas och barnens skull. Då utpekande Talibanernas fundamentalistiska religiösa agenda, som det stora hotet och hemska vi måste stödja Afghanistans befolkning mot. Det kan man ju inte låta bli att i och för sig hålla med om och det gäller även den regim som idag styr i Afghanistan. Den gamla patriarkala strukturen är inget att eftersträva. Men behöver bemötas på annat sätt än med krigshandlingar.

Med detta sagt vill jag visa på det märkliga sammanhanget, att USA som skall vara den drivande demokratiförsvararen och styrande parten i denna FN ickeledda aktion, samtidigt säljer vapen (flygplan) för miljardbelopp till den stat i världen som är den mest fundamentalitiska religöst styrda och har sharialagarna som sitt rättesnöre för sin statsbildning. Jag menar då Saudiarabien!

Den ekvationen går inte ihop och så har USA agerat en mångfald gånger förut i världspolitiken. Borde inte behöva räkna upp några exempel här, men kan då ändå nämna Irak och samarbetet med Saddam Hussein under kriget mellan Irak-Iran under 80-talet, eller CIA´s stöd till motståndsrörelserna i Afghanistan (Usama Bin Ladin), under kriget mot Sovjetunionen också under 80-talet. Då har och hade uppenbarligen inte fundamentalistiska religösa uppfattningar någon betydelse, utan det är och var från helt andra bevekelsegrunder man engagerar och engagerade sig. Imperialististiska maktanspråk, där makten över de ekonomiska drivkrafterna och det energipolitiska läget, är istället och varit den faktiska bakgrunden.

Vad kan och bör vi då göra istället?

Se misstaget vi gjort som accepterat att delta i detta på flera sätt tveksamt grundade uppdrag. Dra så fort det går tillbaka svensk trupp därifrån. Använd de medel som då frigörs och möjligen ännu mera, till kraftfullt humanitärt bistånd riktat till civilbefolkningen, samt delta med vår kompetens i utvecklingen av ett demokratiskt, fredligt, jämlikt och jämställt Afghanistan!

MDH ( Med Demokratiska Hälsningar ) Johan Söderpalm.

Global meditation och föredrag om Maya kalendern!

Okategoriserade Inga kommentarer »

Tid och plats för aktiviteter nedan, enligt ovan nämnda rubrik:

 

Tisdagen den 2 november, AHAU.

Förbered dig/er hemma eller på annan lämplig plats genom meditation eller bön.

 

Onsdagen den 3 november, IMIX.

Plats för global meditation, Göteborg, Storgatan 3 andra våningen i Tempelriddarnas lokal. Tid: 18.30-20.30 insläpp från 18.00 OBS! Portarna stängs 18.15. Entre: 100:-

 

Torsdagen den 4 november, IK.

Föredrag av Carl Johan Calleman, plats Steinerseminariet, Tallhöjdsgatan 1, invid Torpargatan. Busshållplats Bovallstrandsgatan, ( buss nr 17, tar ca 15 min från Centralen) Entre: 250:-

 

Frukt och dryck ingår i priset.

Välkomna i ”Inre Frid För Yttre Fred”.

 

Anmälan till båda två aktiviteterna för garanterad plats, till Angelika von Bargen, via e-post info@globalharmonygroup.net eller eventuellt 070-9957747 efter 17.00.

Färgade meddelanden.

Okategoriserade Inga kommentarer »

Driver omkring i det undermedvetna landskapet

även där är hösten i antågande

fast med färger från en helt annan palett

vissa av dem

är murriga minnen från förr

då skalan var annorlunda

andra aldrig tidigare sedda

och utanför kända normer

skapar nyfikenhet på allt

oavsett vilka psyket använder sig av

blir alltid resultatet detsamma

i olika kulör färgade meddelanden

för mig som person att använda

och det gör jag.

Ett tjänande förhållningssätt till politiskt engagemang.

Okategoriserade 1 kommentar »

 

En tjänade inställning till förtroendeuppdrag är beundransvärd och precis som det bör vara, när man som individ deltar i grupper eller föreningar, vilka engagerar sig politiskt för att förändra världen till det bättre. Inte makt som drivkraft utan samarbete som ger synergi effekter.

Har i åratal pläderat för vikten av etiska riktlinjer (som vi ju har i Miljöpartiet de Gröna sedan ett antal år), god gruppdynamik, medlemsvårdar funktion osv. Det ger styrka för gruppen, föreningen, partiet om man också har kontinuerligt fokus på dessa saker!

När någon som exempel på negativa dynamiker, säger på ett parti möte, vi är väl här för att bedriva politik, inte personlighetsutveckla oss och sen fortsätter med sina omedvetna eller medvetna härskartekniker, är det bra att ha olika stöd att tillgripa.

En annan viktig sak som blir väldigt tydlig i nomineringstider och sedermera eftervals situationer är när Egots drivkrafter drar igång i oss alla. Pengar, status och bekräftelse behov som drivkraft för ens kandidatur är inte bra och där finns ju då de etiska rekommendationerna vi har i partiet som stöd.

Men det händer ändå alltid grejer i organisationen som inte känns så upplyftande, vid dessa tider. Den som säger sig inte vara påverkad av sånt ljuger nog! Vi har alla Egon och väldigt olika insikt om behovet av att se och förstå dessa våra Egon.

Blir glad varje gång jag ser eller hör andra reaktioner, så som det givits uttryck för på olika håll i sociala media. Förresten på Orust har vi sedan länge haft den inställningen till ordinarie och ersättare i fullmäktigegruppen att alla är lika viktiga och att vi i möjligaste mån skapar tillfällen för alla att gå in och tjänstgöra. Vi har ju också olika kompetenser och special politikområden som vi bör använda oss av som grupp! Även de som valt att inte  ha eller inte har fått något uppdrag, har viktiga saker att tillföra eller utföra i organisationen.

En annan viktig sak är olikheten i storlek på lokalavdelningar. Detta skapar helt olika förutsättningar för oss att bedriva politiskt arbete. Kanslistöd med tjänstepersoner som har betalt för att stödja politiskt tillsatta, är inget alla i partiet kan räkna med. Många av oss som är fritidspolitiker och de är många, lägger oerhört mycket tid och arbete utan stöd eller större ersättning för detta. Glöm inte det!

Visad respekt för varandra och meningsmotståndare. En inkluderande inställning till medlemmar, nya som gamla. Välorganiserade och när det gäller mötesformen, behovs anpassade möten. Kan vara några saker som stödjer en god fördjupad utveckling av demokratin i vårt parti och land.

Demo 101!

Okategoriserade Inga kommentarer »

Det här är titeln på en långkurs i demokrati och grunderna för den. Den kommer att utgå från konventionen för de mänskliga rättigheterna. Den är tänkt som en grundkurs, som just ”101″ står för, enligt Amerikansk terminologi. Men den är också tänkt att vara en öppen kurs med utrymme för reflexioner och spännande inlägg, där nya vinklingar kan tillföras kring de avsnitt som successivt behandlas.

Starten blir om cirka en månad från och med dagens datum som är den 4 oktober 2010. Den som känner sig manad kan följa kursen fritt och i de avsnitt som känna angelägna. Utrymme för reflexioner och inlägg kommer att finnas. Utvärdering och sammanfattning av dem presenteras med viss fördröjning parallellt med själva kursen.

Syftet är tydligt och kan inte missuppfattas ens av en icke-demokratiskt lagd människa!

Målgrupp för kursen är alla som är intresserade av att stärka och levandegöra demokratin, dess innehåll och metoder för upprätthållande av en hel och sammanhållen värld. En värld byggd på intentionen, fullständig jämlikhet/jämställdhet för alla människor på Jorden. Där även den självklara insikten om alla här på planeten levande väsens ömsesidiga beroende av varandra, ingår.

Återkommer som sagt inom kort med kursplan och schema. Om någon ha synpunkter och idéer kring denna kurs ”Demo 101″, skriv gärna kommentarer!

Med, Inre Frid För Yttre Fred, ahritah.

Jag vet precis vad jag skall göra nu och för all framtid…

Okategoriserade 2 kommentarer »

Jag vet precis vad jag skall göra nu och för all framtid, så länge det finns en tid och ett rum att agera i!

Frågan är om ni andra vet vad ni skall göra nu?

Vad gäller det här undrar ni säkert?

Jo, grunden för hela vår samhällsöverenskommelse, överlevnad som art och tillfälligt på planeten, inkarnerade själar.

Vad gör man då och med vad?

Demokratins levandegörande, införande full ut av konventionen om de mänskliga rättigheterna, återställande av det globala habitatets för oss naturliga tillstånd, fördelningen av värden och resurser i världen, återupprättelsen av förtroendeuppdraget som metod för demokratiskt styre, m.m.

Några ganska så stora ämnen att ta tag i, eller hur!

MIn väg är den syntetiska vägen, där allt hänger ihop, hela vägen från min inre autentiska kärna, via mellan världen som är så påtaglig för oss alla, där den sociala samvaron och interaktionen mellan människor, djur, växter och andra väsens sker, ända ut till globen med dess tunna, för oss nu levande så viktiga, av syre och andra gaser fyllda atmosfär. En holistisk syn på detta sammanhang är nödvändig för att kunna omfatta alla de parametrar som ingår i och skapar den komplexitet där livet äger rum och utvecklar/invecklar sig.

Början eller startpunkten för all förändring är hemma hos just mig, det behöver jag inse och ständigt påminna mig om. Det är inte ett egoistiskt synsätt, det är ett individuellt åtagande som innebär att jag tar ansvar för mitt inre liv, min påverkan på omgivningen och naturen på ett så medvetet sätt som möjligt för mig och enligt de förutsättningar jag har.

Det är en process av uppvaknade tillbaka till insikten om att jag är en del av någonting större, ja till och med större än jorden i sig. Det är en konkret fattbar insikt om att jag är helig, i den bemärkelsen att allt liv är heligt och okränkbart. Det är ett erkännade av att allt egentligen är precis som det skall vara inom mig, att jag är fri, oskyldig och lycklig och inte bunden av egots förminskade argumentation.

Fri att leva, fri att delta, fri att dela med mig, fri att leka och skapa från min egen kreativa källa, fri att lyssna och ta emot från omgivningen alla de goda idéer och spännande tankar och känslor som finns där.

Illusionen om att jag är separerad från det som är större än mig, omgivningen eller skapelsen som sådan upphör i varje upplevt nu, om jag kommer ihåg detta.

Det är också sant att vi verkligen kan hjälpas åt med att putta varandra tillbaka till fullständig vakenhet på medvetenhetsplanet och därmed insikten om att vi alla är fria, alltid har varit fria och alltid kommer att vara fria. Denna gemensamma uppgift har jag tagit ett beslut om att vara delaktig i.

Den uppgiften handlar om ett tjänande av livet, som det är just nu i varje ögonblick. Det handlar om att bekräfta den nåd, som det som är större än mig, alltid givit mig och oss. Den handlar om att förstå att vi alltid blivit burna genom våra liv, vad som än gestalt sig i de liven. Den handlar om att inse att egot är lögnaktigt, omedvetet, alltid är i dåtiden eller framtiden och inte kan vara i nuet och inte heller förstår den villkorsfria kärleken. Den handlar om att egot därmed är lätt att se.

Det utmanade är möjligen att bibehålla denna ständiga vakenheten och medvetenheten, samt förmåga att se egot från ett trancenderat tillstånd. Det behöver vi stödja varandra med!

Låt oss göra det!

Jag är beslutsam, tålmodig, ödmjuk och oerhört förälskad i denna sanning!

AUM, AUM, AUM…