Det tveksamma med krig som medel för ekonomisk utveckling!

Okategoriserade Kommentarer

Sedan lång tid har vi vetat att vapenindustri komplexet som global spelare har ökade vinster att hämta in, ju fler vapen den kan sälja. Krig som lösning på konflikter är en helt oetisk och kontraproduktiv aktivitet för majoriteten av världens befolkning, cirka 99%. Det är bara den lilla klicken rika cirka 1%, som utan hänsyn till effekterna av dessa krig, utförda med de vapen som produceras av ovan nämnda vapenindustri komplex, skor sig genom ekonomisk spekulation i aktier och fonder kopplade till denna och annan planetförstörande industri.

Hur länge skall vi acceptera denna oseriösa, kortsiktigt vinstdrivande, på girighet grundade aktivitet?

Mer närliggande för vår nation är frågan om huruvida vi skall fortsätta delta med svensk trupp i Afghanistan. Den debatten pågår för fullt just nu, delvis beroende på de självklara effekterna för alla soldater som går i krig, skador och dödsfall. Civilbefolkningens situation i landet i fråga när det gäller dessa krigseffekter verkar inte vara en lika viktig konsekvens för flera av debattörerna. I alla fall är resonemanget om läget för civilbefolkningen inte konsekvent. Det pågår kränkningar på båda eller fler håll i konflikten. Kvinnor och barn är utsatta både i Taliban styrda områden och i områden styrda av den i demokratiskt genomförda fuskval tillsatta regeringen. Den nuvarande regeringens legitimitet kan verkligen ifråga sättas.

Självklart skall vi vara kvar och på FN´s uppdrag, läs USA och NATO, säger idag en stor del av våra ledande politiker. Värst att höra är argumentet, att vi skall vara där för kvinnornas och barnens skull. Då utpekande Talibanernas fundamentalistiska religiösa agenda, som det stora hotet och hemska vi måste stödja Afghanistans befolkning mot. Det kan man ju inte låta bli att i och för sig hålla med om och det gäller även den regim som idag styr i Afghanistan. Den gamla patriarkala strukturen är inget att eftersträva. Men behöver bemötas på annat sätt än med krigshandlingar.

Med detta sagt vill jag visa på det märkliga sammanhanget, att USA som skall vara den drivande demokratiförsvararen och styrande parten i denna FN ickeledda aktion, samtidigt säljer vapen (flygplan) för miljardbelopp till den stat i världen som är den mest fundamentalitiska religöst styrda och har sharialagarna som sitt rättesnöre för sin statsbildning. Jag menar då Saudiarabien!

Den ekvationen går inte ihop och så har USA agerat en mångfald gånger förut i världspolitiken. Borde inte behöva räkna upp några exempel här, men kan då ändå nämna Irak och samarbetet med Saddam Hussein under kriget mellan Irak-Iran under 80-talet, eller CIA´s stöd till motståndsrörelserna i Afghanistan (Usama Bin Ladin), under kriget mot Sovjetunionen också under 80-talet. Då har och hade uppenbarligen inte fundamentalistiska religösa uppfattningar någon betydelse, utan det är och var från helt andra bevekelsegrunder man engagerar och engagerade sig. Imperialististiska maktanspråk, där makten över de ekonomiska drivkrafterna och det energipolitiska läget, är istället och varit den faktiska bakgrunden.

Vad kan och bör vi då göra istället?

Se misstaget vi gjort som accepterat att delta i detta på flera sätt tveksamt grundade uppdrag. Dra så fort det går tillbaka svensk trupp därifrån. Använd de medel som då frigörs och möjligen ännu mera, till kraftfullt humanitärt bistånd riktat till civilbefolkningen, samt delta med vår kompetens i utvecklingen av ett demokratiskt, fredligt, jämlikt och jämställt Afghanistan!

MDH ( Med Demokratiska Hälsningar ) Johan Söderpalm.
Skriv en kommentar