Resan från sagan om helvetesdrömmen till dokumentären om himmelsdrömmen!

Okategoriserade Kommentarer

Nya tankar, nya utmaningar. Så fortgår det år efter år, månad efter månad, dag efter dag och snart minut för minut. Den tid vi lever i nu har aldrig tidigare gestaltat sig så på den här planeten. Vi som människor, med de förutsättningar vi har att reflektera över tillvaron och föra våra insikter vidare i ögonblicket, till i princip vem som helst, har nu ett gyllene tillfälle till ögonblicklig snabb transformation av den form för global konstitution planeten så väl behöver.

Mängden av människor som bebor planeten och medvetet tar beslutet att samverka över alla gränser i total villkorsfri kärlek till varandra och omgivningen, blir avgörande för vår förmåga som holistiskt kollektiv att ta ansvar för vår tillfälliga hemort, här och nu. Den kritiska massan är för mig inte känd och kan hända svår att beräkna. Hur betydelsefull den är vet inte nog ingen annan heller. Men att du som enskild individ gör skillnad är så självklart och viktigt att förstå, att jag vill stressa denna åsikt.

Den  personliga process för ökad självkännedom som är så viktig för att uppnåendet av ovan beskrivna scenario, kan ta sig många olika uttryck. Det, arbetet i sig, är inte nödvändigtvis avancerat eller tidsödande och någon Guru eller dyrt kurserbjudande är inte heller nödvändig. Det finns mängder av bra referenslitteratur i detta ämne, självhjälps grupper med hög kvalitet och nivå av kärleksfull frivillig samvaro, tillhands för dem som så önskar.

Engagemanget kan bara utgå från var och en, men tillsammans kan vi stimulera varandras självkännedoms arbete, genom att villigt och i full respekt för varandras förutsättningar, erfarenheter och olika livsresor, villigt erbjuda våra lyssnade öron, samt dela med oss av våra egna upplevelser av denna högst personliga resa. Metoden som kan sägas vara den mest effektiva är förlåtelse processen. Den kan ta sig olika uttryck och det finns även här mycket bra referenslitteratur och goda exempel i yttervärlden, som beskriver dess enkla principer.

Om vi som art kan inse att allt hänger ihop från det minsta lilla, hel vägen ända ut till den ofattbart stora, samt är oupplösligt sammanbundet i ett fantastiskt universellt direkt kontaktat nu, där information överförs oberoende av tid och rum mellan alla delar, är allt mycket gott.  Kan vi sedan dessutom ta till oss att alla dessa så kallade separata delar egentligen är ett enda ett, vilket blivit till någon gång när separationen uppstod. Denna känsla av separation som inte är verklig, utan endast en illusion, en dröm, en saga, hur materiellt, känslomässigt och mentalt påtaglig den än verkar vara. Kan vi lyckas göra även detta sistnämnda, då blir transformationen en jubelfest.

Fråga dig själv en gång, vem är jag? Lyssna efter svaret, fråga igen och upprepa denna frågeprocess ett tag. Notera om du kommer förbi alla de föreställningar du har om hur du definierar dig själv. Fråga dig själv ytterligare en sak, har jag ansvaret för det som sker i mitt liv, eller är alla andra och allt utanför mig ansvarig för det som sker i mitt liv? Lyssna noga på svaret eller svaren som dyker upp. Ta dig den tid som behövs för att hinna känna efter om svaret eller svaren för dig är genuina.

Jag menar att vi alla har svaren på meningen med våra liv inom oss, ingen annan har just de svar som berör mig. Däremot kan vi vara medvetna speglar åt varandra, vilket kräver överenskommelser mellan oss, så att vi tillsammans leker fram gemensamma erfarenheter av hur det stora undret tar sig uttryck i allas liv. Denna lekande dans som detta universa redan dansar och har dansat i evinnerliga tider, är skön, vacker och meningsfull.

Det är fullt möjligt att vakna upp ur illusionen, drömmen, sagan och istället vara delaktig i den på ett medvetet sätt. Detta gör då att  du tar tillbaka makten och beslutanderätten över sitt skapande av livsupplevelsen och kan vara medveten medskapare tillsammans med alla andra runt omkring dig. Meningen med detta uppvaknande till upplysthet, genomlysthet, är att vi då kan påbörja resan tillbaka till det vi egentligen är. Oskyldiga, ej separerade, helt och fullt älskade delar av det som är större än oss.

Sagan om helvetesdrömmen är slut, dokumentären om himmelsdrömmen tar sin början. Välkommen med på den resan.

I Sanning, Ljus och enkelhet.

ahritah.
2 kommentarer på “Resan från sagan om helvetesdrömmen till dokumentären om himmelsdrömmen!”

  1. CNA Training Says:

    My cousin recommended this blog and she was totally right keep up the fantastic work!

  2. maria andros Says:

    Really nice post,thank you, best website ever

Skriv en kommentar