Tror du eller vet du och spelar det någon roll?

Okategoriserade Kommentarer

Tro eller vetskap, är det avgörande för hur du tolkar din upplevelse av världen/verkligheten? Det kan låta som en filosofiskt menad fråga. Den är dock väldigt pragmatisk om man väljer att se det som sker rakt in i ögonen, precis som det är och inte väjer undan på grund av de rädslor som vårt EGO och delar av sinnet producerar.

Alla upplevelser av verkligheten färgas genom våra självpåtagna eller accepterat pålagda trossystem eller förutfattade meningar om saker och ting. Vi bemödar oss inte ens med att kolla upp dem, utan tar dem för givna. Så har det varit under långa tider. Vi går efter effekterna och undersöker inte de verkliga orsakerna till att livet kan verka kaotiskt, inte meningsfullt, fyllt av händelser vi inte styr, inte sällan uppfattade ha sitt ursprung i omvärlden. Vi upplever oss som offer för yttre omständigheter, utan någon möjlighet att påverka det som sker.

Det är precis tvärtom, vi har om vi vill hela skapelseakten för våra liv, i vår egna händer. Det är ett val vi kan göra, att besluta oss för om vi vill fortsätta vara fångar i den illusoriska EGO styrda verklighets uppfattningen, som innebär separation, söndring, eller ta klivet in i den sant fridfulla samvaron med alltet, oss själva och skapelsen som sådan.

Vi kan äga vår egen process och ta tillbaka tolkningsföreträdet från det EGO vi styrs av. EGO förstår inte kärleken, inte heller det repetitiva och äger inte förmågan till medvetenhet. Det livnär sig på vår undermedvetna reservoar och matar oss med allehanda historier och problem.

Svaret om huruvida tro eller vetskap har någon betydelse för hur vi tolkar och lever i världen/verkligheten kan bara bli, JAVISST! Fast inte då ett antingen eller svar utan ett både och svar.

Vi behöver tro på att valet finns mellan separation och att vi är i kontakt med, samt lever i och är delar av något större och mer ofattbart kärleksfullt, klokt och av mening fyllt, än vi någonsin kan omfatta.

Vi behöver också förstå att det är genom vetskap/medvetenhet, repetitiva övningar som meditation och andra former som stödjer vår förmåga att hålla oss vakna, samt aktivt dagligt och stundligt personligt arbete med förlåtelse processer, som vi slutligen kommer tillbaka hem till det vi faktiskt är. Hela och med det stora fantastiska outsägliga, sammanbundna väsen, fyllda av samma potentiella medskaparförmåga.

Allting är mycket gott, har alltid varit det och kommer alltid att vara det i evighet.

I Sanning, Ljus och enkelhet.

ahritah.
Skriv en kommentar