Massdöd i hela världen?

Okategoriserade Kommentarer

2 000 000 slätkväkare spolades upp på stränderna i Chesapeak Bay i Maryland USA.

100 000 havsgösfiskar flöt plötsligt upp i Arkansasfloden i USA.

100 00 ciklider har hittats längs med Floridas guldkust i USA.

40 000 krabbor flöt upp vid staden Thanet längs med den engelska kusten.

3000 koltrastar hittades döda i staden Bebe, Arkansas i USA.

450 starar och koltrastar låg döda på en motorväg i Balton Rough, Luisiana i USA.

300 båtstjärtar, koltrastar och starar hittades döda i de västra delarna av Kentucky i USA.

200 blåfiskar – varav majoriteten saknade sina ögon – har flutit upp på Coromandelhalvöns stränder i Nya Zeeland.

200 sothöns hittades döda på en bro i Texas i USA.

70 döda kajor låg plötsligt på en gata i Falköpning i Sverige.

Om de rapporterade fallen av massdöd bland olika arter, från ett antal områden spridda över planetens yta, är händelser utöver det vanliga eller inte, har egentligen ingen avgörande betydelse. Det sker och mycket annat sker likaså som inte bör ske. Så har det varit länge nu, utan att vi tagit dessa tecken, eller icke tecken på allvar.

Det borde stå klart för vilken sunt tänkande människa som helst, att man inte kan hantera komplexa system så som en planets ekosystem, hur som helst. Detta system har växt fram över lång tid, både utan och med vår arts medverkan. Den korta, mycket korta tid vi funnits här och haft möjlighet att påverka habitatet är exempel på hur en art som blivit självmedveten, till en början inte riktigt vet hur den skall använda denna förmåga så klokt som möjligt. Vad vi behöver göra, precis så som vi försöker fostra vår barn, är att också fortsätta fostra oss själva till ansvarsfulla deltagare i Jordens framtida utveckling.

Detta kräver ett helt annorlunda synsätt än det rätt så naiva, egensinniga och enormt själv-destruktiva synsätt vi hitintills visat upp. I artens utveckling med skapandet av socialt avancerade grupper, har vi passerat stadier via ”trial and error”, vilket varit nödvändiga för att komma till insikter om vad som funkar bäst. Vad vi nu behöver inse, är att dessa tidigare faser är just passerade och att vi med lärdomen från dessa faser med oss, nu behöver ta nästa steg i utvecklingen. Vi kan nu ta till oss det nya paradigmet, grundat i ett helhetstänkande, där alla delarna i ett komplext system behöver inkluderas i de beräkningar som görs för att kunna planera det hållbara sättet att leva livet.

I denna nya ram för tänkande/kännande ses inte världen längre i svart eller vitt, inte i motsatser ont-gott, med andra ord inte i dualismer. Den bygger snarare sin grund på en inkluderande, synergisökande och VI-skapande plattform. Där arter, raser, världspolitiska eller religiösa konstellationer inte kämpar mot varandra för att överleva, utan verkar för att finna bästa möjliga samverkan. Man kan kalla detta nya paradigm för ”Det Systemiska paradigmet”, eller ”Enhets tänkandets/kännandets paradigm”, lite beroende på om man lägger fokus på hur det kommer att fungera i smidiga system oberoende av gränser, eller att det hela faktiskt hänger ihop.

De snabba och ofta just nu för många av oss oförklarliga händelser, som rapporteras i etablerad och alternativ media, är tecken att naturligtvis överväga genuiniteten i. Samtidigt bör man ta dem på allvar som gemensam företeelse. I alla fall använda dem som en trigger till att på allvar se över hur vi fungerar som art och om vi kan välja att fungera på ett bättre och klokare sätt. Effekterna av det paradigm som tidigare varit grunden för våra samhällsbyggen, är övertydliga nog för att få oss att inse att de inte håller. Våld föder våld, konkurrens ger utslagning av andra, överkonsumtion sker på bekostnad av andras välfärd och habitatets funktioner.

Den självorganiserande enheten planeten Tellus, behöver balanserade omständigheter som agerar inom det komplexa systems gränser för fortsatt hållbar utveckling. Vi kan och bör vara denna balanserande faktor här på planeten. Detta är vårt syfte här och nu. Låt oss tillsammans ta det ansvaret!

GO GREEN, BE CLEAN!
Skriv en kommentar