MAKT eller MAKT!

Okategoriserade Kommentarer

Vem har makten över dig och ditt liv? Är det du själv, eller är det dina föreställningar om världen, medvetna och omedvetna?

Den frågan ställer jag mig dagligen, speciellt när det hettar till inombords. När jag reagerar på andra människor, händelser i omvärlden, eller saker som jag själv är orsak till, typ en miss i planeringen, en olyckshändelse. Då tar jag ett litet kliv tillbaka i mitt medvetande, intar en observationspunkt, liksom utanför mig själv eller det som jag normalt betraktar som JAG.

Från denna utsiktspunkt, tittar, känner lyssnar jag nyfiket och uppmärksamt på allt kring just denna reaktion. Det som fick mig att reagera, reaktionen i sig själv och så trådar mig vidare längre in och finner ibland tydliga svar på varför det gick igång så. Ibland kommer jag vidare till komplex jag valt att ännu inte gå in i, ibland ännu djupare till helt nya saker som jag inte känner igen men som  uppenbarligen är delar av mig och som kan behöva synligöras.

Alla dessa olika inneboende  delar i mitt eget inre universum, finns där för att upptäckas i min takt, finns där för att ge mig mera kunskap om mig själv. Det försiktiga friläggandet, fram-borstandet av detta inre material, så som en arkeolog gör, är en framgångs faktor som ingen borde vara ovetande om. Den processen för mig fri, lite friare varje gång jag ger mig tillfälle att genomföra den, den utforskande processen. Den är absolut inte ett navelskådande, den är mycket starkt kopplad till mitt vardagliga liv, till handling i verkligheten!

Det bästa med allt är att jag själv bestämmer, när-var-hur och i vilken mån jag vill ta tag i något och aktivt bearbeta det, vänta ett tag och ta upp det senare igen, eller bara släppa det och gå vidare, kanske i vissa fall om det känns för tungt eller svårt att bära bara överlämna det jag finner, till det som är större än mig.

Makten över sig själv och ens egna processer är en gåva att ta emot och använda, klokt och omdömesgillt. Den makten är den enda eftersträvansvärda och faktiskt den egentliga makt som finns. All annan så kallad makt över andra, över tingen, över livet och döden, är rent illusorisk. Vi kan bara ha makt över vår föreställningsvärld och den makten är fantastisk, otroligt stor, om vi bara vill se och förstå det.

Kunskapen om livet, ditt egna, det större yttre, om allt som vi nu kan uppfatta och ta till oss via olika typer av referenser i yttervärlden, blir möjlig att skaffa, processa och välja ifrån, göra till sin, i den mån du  kan redera ut vad som är de föreställningar du medvetet beslutat dig för att ha och vilka föreställningar du ärvt, eller plockat upp från andra omedvetet.

Skillnaden är att bli medveten om vad som finns i dig, varför det finns där och hurudvida det tillför ditt liv någonting positivt, eller om det är funktionellt i relation till omvärlden. Dels omvärlden som den är nu med sina olika konventioner, samt som den skulle kunna vara från ett helt annat sätt att tänka.

Vill vi fortsätt att leva i en helvetesdröm, där livet går ut på att vara bättre än någon annan, hela tiden jämförande sig med andra och definierande sig själv genom andra och yttre omständigheter, eller vill vi leva i Himmelsdrömmen, där allt och alla hör ihop och naturligt samverkar med vartannat/varandra. Där nyfikenheten på hur andra har det, tolkar sin omvärld, tänker och lever är det vanliga. Det sistnämnda skapar ett  mer medskapande klimat, som leder till en oerhört mycket effektivare, naturligare och vackrare värld.

Jag vill hellre vara i denna Himmelsdröm, utan att för den skull bortse från att den andra tyvärr existerar, om så som en illusiorisk företeelse skapad av våra sinnen, individuellt och kollektivt. Just denna paradox, att vi lever nedsjunkna medvetenhets mässigt i en illusorisk helvetsdröm och samtidigt egentligen kan leva här och nu i en Himmelsdröm, gör det ännu viktigare att återta makten över oss själva, tolkningsförträde över vad vi är och hur livet är.

Jag vill detta och kommer att fortsätta på den egen-valda vägen utan upphåll. Makten över mig själv framför allt, inte över andra.

AUM, AUM, AUM.
Skriv en kommentar