Tahrirtorg känslan och sociala media som förändrings instrument!

Hjärtats politik, Okategoriserade Kommentarer

Händelserna på Tahrirtorget, som underlag för en ny icke-territoriellt baserad konstituerad global nation.  En global samverkan med uppdaterade konstitutioner som  kan hantera de utmaningar vi står inför, klimat och miljöfrågorna, fördelning av resurser enligt skälighets principer, vilka väger in hela mänsklighetens situation ur ojämlikhets perspektiv, saneringen av och en progressiv reformering av  penningsystemet, ledande till en verklighets anpassad världsekonomi. Kan detta bli möjligt eller är det en alldeles för flummig tanke att lyfta fram i vår västerländska kultursfär? Globalt  sett behöver vi öka på samverkan mellan alla goda krafter, för att vårt habitat skall fortsätta av vara livsdugligt för oss människor.

Hurudvida man har någon speciell tillhörighet till religion, annan livsåskådning, politisk uppfattning, hudfärg, kön, sexuell läggning, är helt ovidkommande när det gäller den här frågan. Konkurrens mellan olika livsåskådningar om hur vi bör göra för  att komma till en väl samverkande helhet, alltså ett fungerande organ på planeten jordens yta, är inte rätt väg att gå. Vi har prövat detta och levt igenom tillräckligt många sådan system, med för majoriteten av de berörda katastrofala följder. Alla behövs och skall ges tillfälle och möjlighet att delta i denna kreativa process. En överlevnads process, men också en helt naturlig fortsättning på utvecklingen för mänskligheten som art på den här planeten.

Vi har nått vägs ände när det gäller användandet av hierarkiska system som strukturell lösning på samhällsorganisering. Liksaå är imaginära avgränsningar så som nationsgränser, kulturella gränser, och egentligen all form av separatistiskt grundade gränser mellan oss människor, inte längre funktionella i en global värld. Vi hör ihop och fungerar bättre om vi erkänner att vi alla är unika varelser, men egenskaper som i samverkan skapar viktiga synergi effekter, som kan ge svar på mängder av frågor kring hur vi bör göra. Lösningarna finns där hos individer som bygger denna kollektiva medvetenhet tillsammans.

Nya tankesätt som istället grundar sig på väl fungerande samverkan inom den helhet vi alla tillhör, vilket med nödvändighet behövs för att en organism , vilken som helst, Jorden, en kropp, ett organ, osv, skall fungera optimalt. Definitionen av detta nya tankesätt skulle kunna låta så här;  en fullt ut  holistisk och synergistsikt fungerande, på vi-känsla grundad  medvetenhet (enhetsmedvetande).

Vi mänskligheten börjar nu som art nå upp till den nivå i storlek/mängd runt 9-10 miljarder, som kan anses vara nödvändig för ta nästa steg i sin utveckling och därmed bli det fungerande och medvetet delaktiga organ som planeten jorden kommer att vara i behov av som självmedvetet väsen.

Ett redskap som nu mer och mer börjar användas vid kommunikation människa till människa  i ögonblicket och vilkens användning kommer att öka mycket snabbt, faktiskt rent exponentiellt, är mobil internet-trafik. Denna blir förmodligen en relativt viktig del i genomförandet av detta pågående paradigmskifte. Men en annan minst lika viktig aspekt när det gäller detta skeende, är det lika exponentiellt ökade intresset för medvetenhets utveckling/vidgning (ex:mindfullness)

Det vi i media sett och hört de senaste veckorna frånTunisien, Egypten och speciellt Tahir torget, kan betraktas ur dessa ovanstående beskrivna processer. Tiden är inne, det hela är igång på allvar och kommer förmodligen för oss vanliga dödliga människor, att te sig som en fullständigt otroligt och oförutsedd historisk utveckling.

Samma metoder och sociala media kommer att användas i vårt västerländska kultursammanhang och förändra även vårt samhällssystem. När och hur återstår att se, men att det bara är en tidsfråga står helt klart för den kloke, observante och med tidsflödet följsamme (som vandrar med tiden).

Slutresultatet blir en vackrare, jämlikare/jämställdare och roligare värld att leva i, då alla är med på lika villkor. Problem som naturligtvis kommer att kvarstå, blir till fortsatta utmaningar för oss alla. Men förutsättningarna för bara lösningar och stöd för dem som inte på ett eller annat sätt hänger med, blir bättre vid ett sådant skifte från ett tankesystem (dualistiskt grundat) till ett annat (helhets grundat).

Låt oss skapa nya Tahrirtorg och fylla dem med oss själva runt hela planeten. Det är nog nu med förtryck, ojämlikhet och destruktivt tänkande. Vi är alla vi och behöver inte vara satta i motsats förhållande till några mystiska okända farliga, andra dom där. Vi är dem vi väntat på och nu gör vi detta tillsammans!

Leve Tahrirtorg känslan! Den form av revolution som bygger på ”Inre Frid För Yttre Fred”

ahritah.
Skriv en kommentar