7 steg till effektiv kommunikation!

Okategoriserade Kommentarer

Kommunikation som god grund för mellan mänskliga möten.


Angående effektiv kommunikation är det som presenteras nedan, ett enkelt sätt att ta ett personligt ansvar för en effektiv kommunikation med omgivningen, oavsett anledning.

Jag skriver den i punktform och du kan höra av dig igen om du vill ha något förtydligande. Det skulle också vara trevligt om du hörde av dig efter en tids användande av den, för att ge mig reflexioner på om hur du tycker att den funkade.

Du får också med fördel sprida denna kommunikationsmetod vidare till dem du anser har behov och nytta av den. Vilket egentligen är vi alla. I vilket fall som helst, behöver vi bli påminda om vikten av att ha en god, respektfull och effektiv kommunikation med vår omgivning. Det är en god grund att stå på inför de flesta mellan mänskliga möten som kan uppstå.

7 Steg till effektiv kommunikation.


1. Ta kontakt med den/de du vill kommunicera med och avtala en tid för personligt möte.


2. Tala om att du vill prata med personen/gruppen ifråga, utan att gå in på i detalj varför.


3. Hantera innan mötet, dina eventuella känslor kring anledningen till att du söker denna kommunikation. Bra som dåliga. Ställ in dig på att verkligen möta honom/henne eller dem på ett respektfullt och tålmodigt sätt. Ta inte hänsyn till hur han/hon eller de brukar vara eller är enligt din uppfattning. Gå in i mötet med intentionen att få till stånd en effektiv kommunikation. Ta ansvar för dig själv och ditt, inte någon annans beteende.


4. Vid träffen inled med att säga att du vill tala utan att bli avbruten och att när du är klar så kommer du att lyssna till den andre utan att avbryta. Om du blir avbruten ändå på ett eller annat sätt, säg igen att du vill tala till punkt och att den andre strax kommer att få prata utan att bli avbruten.


5. Säg det du vill utifrån hur du känt och tänkt och blivit berörd, negativt/positivt. Tala i jag form. Ge inte den andre några onda ord eller projektioner om hur han/hon eller de är, utan tala endast om dina egna reaktioner/känslor och eventuellt hur du hellre hade velat att den tidigare situationen kunde ha gått till. Visa tydligt när du är färdig och beredd att lyssna.


6. Lyssna på den andre om han/hon eller de har något att säga/reflektera tillbaka. Avbryt inte! Det kan ibland behövas flera ömsesidiga talande stunder respektive lyssnade stunder om det hela inte löser upp sig direkt.


7. Om och när det känns klart, eller att det gick inte längre än så här, avsluta på lämpligt sätt. Byt en kram eller ta i hand eller bara säg tack för att du fick denna möjlighet till klargörande.


Detta är konceptet, 7 steg till effektiv kommunikation. Jag har under lång tid själv använt det i många olika sammanhang. Familjen, i relationer, med vänner, i politiken och när som helst då det funnits behov av den, vilket tyvärr fortfarande inte är så sällan.

En iakttagelse jag gjort genom åren är att folk i gemen inte är bekanta med det här, utan ofta gärna går in i strid om att ha rätt eller känner sig hotade på något sätt. Därför är det hela en process som tar tid och resultatet är avhängigt av hur väl jag klarar av att ta ansvar för mig själv, mina känslor och kommunikationen på ett bra sätt.

Lycka till!


I Sanning, Ljus och enkelhet, ahritah.
Skriv en kommentar