Internationella kvinnodagen, som borde smeta ut sig över hela kalendern!

Okategoriserade Kommentarer

I går, idag, i morgon gör ingen skillnad, vi är alla i grunden jämlika/jämställda varelser. Det är det naturliga, ursprungliga tillståndet. Av någon anledning kom någon, förmodligen man eller grupp av män, för ett antal tusen år sedan, på någonting som förändrade vår sätt att leva och organisera oss som art. Vi gick från att leva i klaner, på jakt efter föda och möjligheter att överleva, till mer bofasta förhållanden, odling och planerad domesticering av andra djurarter.

Organisatoriskt blev fler och fler människor ordnade i samhällen och senare stadsstater. Där någonstans under tidens gång, utvecklade sig en hierarkisk modell, en över och underordning, som sedermera ledde till att den tidens maskulinitet tog överhanden i mänsklig kultur. Idag ser vi effekterna av denna utveckling i vår värld, våra samhällen. Det mesta av de ineffektiva och inbyggda systemfel som skapar den ojämlikheten/ojämställdheten vi alla erfar och lever i dagens samhällssystem, härhör från denna utvecklings fas, vilken pågått de senaste 8-10.000 åren.

Det kan vara svårt att se detta, då vi är försjunkna i ett paradigm (tankesystem) och kollektiv överenskommelse, som verkar vara det enda riktiga. Analysen av orsakerna kan skilja sig åt, förslagen kring hur vi skall ändra på detta sakernas tillstånd, kan också variera. Men en sak är helt säker, om vi inte gör något konkret nu och ändrar i de strukturer som utvecklats, samt ändrar vår inställning till hur vi definierar oss som individer, oavsett åsikt om genus eller ickegenus om grund för denna definition, kommer alla destruktiva effekter att fortsätta skada, hindra och hålla tillbaka barns, kvinnors och mäns, självklara rätt till sunda levnadsomständigheter.

Vi har konventioner, i och för sig i behov av både revidering, ytterligare ratificering och framför allt en bättre nivå av efterlevnad, vilka vi kan luta oss mot när vi argumenterar för mer jämlikhet/jämställdhet på rättfärdig grund i våra samhällen. Det är bra! Men räcker inte. Det behövs också ett på det personliga planet, taget ansvar för denna genomförande process!

Så sist men inte minst vill jag som man deklarera, att jag fundera på min mansroll, varje dag i livet och bär medvetet intentionen att verka för återställandet av detta så självklara, naturliga, ursprungliga sakernas tillstånd. Krasst uttryckt handlar det om, att hörsamt och uppmärksam på vad som sker och försiggår i mig och runt omkring mig, ändra mitt beteende, samt ge mer uttryck för konstruktiv jämställdhet i en feministisk och uppvaknad,  klok, mansrollsaktig anda. Den gamla mansrollen är död och snart också begraven. Länge leve den nye mannen som vill möta barn, kvinnor och andra män på ett jämställt sätt.

”A man of quality is not afraid of a woman of equality”
Skriv en kommentar