Me, my self, and you.

Okategoriserade Kommentarer

Me, eller Jag, det vi upplever som vårt individuella jag, vår personlighet.

my self, eller mitt själv , den djupare upplevelsen av närvaron inombords, där det finns rymd, frid och en helt autentisk kontakt med något som är större än personligheten/Egot.

and you, du, den andre/andra, detet där ute. Den/det som befinner sig utanför kroppskostymen.

Tre aspekter av livet som är intressanta att fundera över. Alla upplevda som lika verkliga och påtagliga för oss, på olika sätt. Me, eller Jag upplevelsen återupprättar vi helt naturligt varje morgon, när vi vaknar upp. Vi tänker Jag och så fyller tankarna i med vad vi nu tänker.

1: Jag skall jobba idag och fy sjutton va jobbigt, inte nu idag igen, med alla de där dumma dj….na som inte fattar någonting.

2: Jag orkar inte gå upp idag, så man kan nog ringa och sjukskriva sig, lite bomull i ena näsborren, så låter man sjuk i andra änden av telefonen.

3: Jag tycker om dig, min värld. Du ger mig nya spännande utmaningar att möta varje dag, också idag hoppas jag.

Hur vi möter dagen med vårt Jag, är helt klart beroende av hur vi ser på oss själva och här kommer självet in. Den där delen av oss själva, som vi till vardags inte har så medveten kontakt med, eller ens vet om att den existerar, my self, eller mitt själv, lever hela tiden sitt liv genomsyrande oss på alla plan, utan att lägga sig i. I alla fall inte så länge vi inte ber om det, eller tar en medveten kontakt med det. Lagen om rätten till den fria viljan, här i vår del av skapelsen, gör att det är på det sättet.

Om man av någon anledning kommer i kontakt med, eller medvetet på grund av insikten om att det finns där, söker upp det, my self, blir upplevelsen av tillvaron helt annorlunda. En möjlighet till grundning uppstår, liksom en observations plats, från vilken man kan studera sitt Jag/personlighet och därmed det vi kan kalla Egot/Sinnet. Detta gör att en medveten självkännedoms process blir möjlig, vilket på sikt skapar en enorm skillnad i livet. Skänker en mycket större styrka, men även ett lugn inombords som ger tillfälle till reflexion över allt som kommer i ens väg. Allt som händer inombords och där ute i omvärlden. Där den andre eller you finns och håller på med sitt liv.

Den sista platsen man absolut inte bör glömma bort, är just den där alla andra är. Men det är väldigt lätt att gör detta, när man vaknar upp till insikten och upplevelsen av att vara någonting mer, än den där, Jag som oftast har det dj…igt jobbigt. Mest på grund av att detta Jag, denna personlighet, definierar sig genom jämförelse med omgivningen och alla rollspel som pågår där. Likaså genom den mängd av konventioner som  finns där ute, skapade för att hålla de kollektiva överenskommelser intakta, vilka vi normalt lever efter som sociala varelser. Men trots att det mestadels är så, att vi lever i vårt Jag, djupt försjunkna i denna yttre  lockande värld, hör alla dessa delar, me, my self, and you, ihop. Det kan ändå tyckas självklart att då avskärma sig från denna begränsande värld och inledningsvis kan det under en kortare tid också vara bra att göra detta. Även senare under sin fortsatta medvetna självkännedoms process, behöver man då och då söka sig till förhållanden för återhämtning, typ retreater. Men att helt utestänga den värld vi är födda till och lever i är inte meningen alls.

Så när vi utökar vår egen definition av oss som väsen, via den självkännedoms process, som blir åtkomlig för oss när vi vaknar ner vårt eget själv, är det oerhört viktigt att vara kvar i världen, utan att vara beroende av den. Viktigt så att säga, att fortsätta , möta den, fast med ett annat vidgat perspektiv. En ny medvetenhet som gör att vi ser mera än vi gjorde förr och som också leder till att man blir härskare/härskarinna över sig själv och sin egen livsupplevelse. Denna nya upplevelse nivå, är det meningen att vi skall dela med de andra you, vilka bevistar samma värld som vi gör. Vi delar den ju välden med dem, eller hur!

Där i mötena mellan dessa alla vi´n, som tumlar runt där ute i den kosmiska karusellen, uppstår om vi vill, kan och bemödar oss om det, fantastiska, nyskapande, kreativa möten. Just mitt emellan mitt själv och ditt själv finns ett outforskat område, som nyfikenheten på varandras livsupplevelser, kan få oss att utforska tillsammans.

Låt oss våga detta och låt oss göra det med intentionen ”Inre Frid För Yttre Fred”, om inte annat, så för trygghetens skull. Me, my self, and you har allt att vinna på detta, det garanterar Jag Dig!

Vi tjänar alla på det, att verka tjänande tillsammans!
Skriv en kommentar