I tunneln.

Okategoriserade Kommentarer

Handlingar betyder ingenting

här i tunneln

orördheten, mörkret

frånvaron av liv

ställer varje form

inför intighetens

totala ljudlöshet.

Ensam

så ensam

som dalvandrare

i dödens marker

utan utsikter

eller något att förhålla sig till

mer än tyst tystnad.

Stilla

vara stilla

väntande och helt allena

med hur, varför och när

accepterade som ej besvarbara

och vila

i omedvetenhetens ocean.

När ljusets hastighet

kan nås

och överskridas

syns tunnelupplevelsen

öka i hastighet

och förvandla detta mörker

till en resa mot detet

och själens uppvaknande

i köttets kropp.
Skriv en kommentar