Gråtgråten.

Okategoriserade Kommentarer

Vuxengråt

tårar som ibland tittar fram

ofrivilligt

vid en jäspning

för att dölja sin sårbarhet

eller eruptivt

när vi skall separera.

Gråter kroppen

också på annat sätt

tar den sig uttryck

i  syfte  att balansera?

Javisst

den

arggråter

skrikgråter

smärtgråter

trygghetsgråter

förbannelsegråter

självömkansgråter

och så länge den gör detta

i lumpen lönndom för sin ägare

kommer allting att vara som det varit.

Men om den kan börja gråtgråta

för gråtandets egen skull

uttömmnade

sin burna

sorg

kanske tårarna till slut

blir till små minifontäner

förgyllande livets piazza.
Skriv en kommentar