Karma Yoga och Laya Yoga under trygg ledning!

Okategoriserade Kommentarer

Om det sviktar, modet att leva hela livet fullt ut, se och möt denna känsla också, precis som alla andra känslor och tankar du föder i ditt sinne. Så småningom kommer de att bli så tydliga för dig, att kan bedöma dem för vad de är och se vad de står för. Sätta in dem i ett större sammanhang, få lite vidare perspektiv på dem.

Då, när den synvändan är genomförd, men först då, kan du släppa taget om all glamorer och illusioner, kring just dessa känslo och tankekomplex. Vanligen hör de ihop, tätt sammanflätade, känslorna och tankarna.

De onda, trista humör sänkande har Egots domäner som hemvist och upphör aldrig att snurra in dig i negativa spiraler, så länge du inte ser dem för vad de är.

De goda, glädjefyllda, humör höjande kommer från en helt annan ort, där frid, fred och stillhet råder. Detta är dock ingen plats, eller ens ett tillstånd, ursprunget går inte att finna vare sig i tid eller rum. Denna källa existerar ändå på något oförklarligt sätt och sänder/delar med sig av sin fullkomlighet.

Andas lugnt, utan styrning eller ansträngning. Låt den bara gå i sin egen takt, andningen och för din uppmärksamhet från var helst den befinner sig, oavsett om den är fokuserad på ett eller flera ställen, splittrad över hela verkligheten, eller inte ens definierbart uppfattad var den är, till Ajna chackra, I eterkroppen placerat mitt mellan ögonbrynen. Stanna där med din uppmärksamhet, utan att göra någonting med den. Bara var där! Återkom dit så fort du märker att uppmärksamheten är någon annanstans. Använd tanken OM för att komma tillbaka dit, igen och igen, tills du märker att andningen nästan inte går och stillheten i dig ökar. Ta det lugnt, detta är ingen tävling eller prestation du skall göra, men var där så ofta och länge du kan, med hjälp av ovan beskrivna enkla metod.

Håll kontakten med Ajna chackra och överlämna till alltet att använda dig på bästa sätt, du behöver och skall inte göra någonting annat än att vara där och vara öppet användbar. Resten sköter sig av sig självt, eller egentligen av ”det som är större än oss” och som vi inte kan veta någonting om, mer än att det är, här med mina ord som försök att benämna det obenämnbara, fridfullt, helt obekymrat och fyllt av villkorsfri kärlek.

Detta är sant transmissions meditations tjänade! I grupp, ett enorm förstärkt tjänade. När du gör det här kommer resten av ditt praktiska tjänade mitt i vardagen att förbättras, liksom effektiviteten i din självkännedoms process.

AUM, AUM, AUM.
Skriv en kommentar