och stenen som rullades undan.

Okategoriserade Kommentarer

Vem rullade undan stenen

lyfte bort all skam

tömde bägaren

fylld av bittert liv

ända till botten.

Vem öppnade porten

till de skuldfrias land

dit längtan färdats länge

för att finna

ett helt förlåtet liv.

Vem i hela världen

skulle göra

en allt igenom

god gärning

för ingenting.

Vem sover inte

så länge någon lider

sina helvetskval

på någon avlägsen

förgäten plats i världen.

Det är ingen annan

än du själv

sonen-dottern-den

som alltid varit välkommen

och aldrig bortglömd.

Du själv rullade undan

den tyngsta stenen i ditt liv

när du accepterade

att livet bor där inne

i din sköna nya värld.
Skriv en kommentar