Andnings kramen!

Okategoriserade Kommentarer

Kramen om vi möts i den förbehållslöst, kan vara en fantastisk, helande och samhörighetsskapande handling. Mötet med en annan människa, så här nära, är ett gott tillfälle för introspektion. När vi kramas och bibehåller kroppsnärvaron, ger vi oss själva möjlighet att känna in vårt stämningsläge när det gäller, kroppsspänningar, känsloliv, och mentala processer. En kram är ett tillfälle för båda två att ge och ta emot, att dela med sig av varandra till varandra, utan krav på bekräftelse eller motprestation, i så stor medveten närvaro som var och en klarar av just då. Den är en träningsmöjlighet för oss, i att vara närvarande, uppleva fysisk beröring, närhet, samt förmågan att vara kvar i upplevelsen.

Den här under beskrivna metoden är ett sätt att genomföra denna så kallade andningskram, pröva gärna på den och se vad som händer med dig själv.

1. Stå mitt emot varandra. Ta ögonkontakt.

2. Ta kramkontakt, hjärta emot hjärta. Upplev hur det känns. Slappna av så gott du kan i omgångar.

3. Stå kvar och andas tillsammans en stund (1-10 andetag, eller fler).

4. När du känner dig färdig, viska ”tack” tyst i den andres öra. Om du är färdig först, invänta den andre i närvaro. Om du är färdig sist, fortsätt tills du känner dig klar.

5. Avsluta genom att återigen ta ögonkontakt och tacka varandra.

Denna övning kan användas och genomföras på en mängd olika sätt, enskilt, mellan par eller i grupper.

Ett litet fint råd till dig som vill prova, samt eventuellt vara med och förfina  kramen som en metod för självkännedom, gemenskapsutveckling och global harmoni, kan vara, att  respektera andras val och alltid låta deltagandet vara frivilligt! Visa med en gest eller fråga muntligt, den tilltänkta, att du vill dela en kram. Avvakta reaktionen och fortsätt om den är positiv.

Låt fantasin och kreativiteten flöda, den ägs endast av oss alla gemensamt.

ahritah
Skriv en kommentar