Vän och vänskap!

Okategoriserade Kommentarer

Orden vän och vänskap eller vad vi nu kallar det, undrar jag över idag? I dessa tider när bruket av sociala media växer exponentiellt, samt möten IRL inte sker lika ofta och lugnt som förr. Då behöver vi överväga dessa ords betydelse och innebörd för oss.

”Lilla vän”, eller, ”men vännen min” som exempel på uttryck ibland använda i nedtryckande syfte. Jag är vän med, den och den kändisen på Facebook, eller har så och så många vänner, leder till att orden vän och vänskap börjar få en något vidare betydelse. Nu när vi redan är mitt inne i nätverks samhället ständiga kontaktande, gillande med tummen upp, gå med i denna gruppen, skriv på det här uppropet, skapa/delta i den här digitala världen, osv. Då blir det riktigt viktigt att på allvar ha dessa funderingar kring hur jag odlar mina vänskaps relationer.

En vän är någon som ser mig, lyssnar på mig och finns till när livets berg och dalbana verkligen ger sig till känna. Jag som vän, är detsamma tillbaka villkorsfritt och försöker verkligen odla vänskapen efter bästa förmåga. Vad detta odlande består av kan skilja sig åt och det viktiga är inte att man gör vissa saker med viss regelbundenhet. Det är snarare att man faktiskt seriöst intresserar sig för sin presumtive eller redan etablerade vän och håller sin nyfikenhet för personen levande. Detta kan vara att höra av sig på födelsedagen eller med respekt säga att man finns till för någon när man förstår att det just nu är jobbigt i livet. Riktiga vänner är vänner för livet, annars är det något annat man har ingått i, en bekantskap eller utnyttjande/nyttjande relation.

Relationer kan vara väldigt olika och otroligt givande, men också dysfunktionella. Då jag är en tillfrisknande person, som i mitt aktiva beroende upplevde och var i sådana dysfunktionella relationer, har jag förstahands erfarenhet av detta. Idag har jag många vänner som alla tillför saker i mitt liv och som jag ger tillbaka kärlek och omsorg till. Det är förstås ett givande och tagande, som på ett naturligt sätt balanserar sig om man vinnlägger sig om att ha en bra och ömsesidig vänskaps relation. Man kan också, enligt min mening ha en fin vänskap i en djupare och intim relation, som gift, sambo, särbo, eller hur den nu ser ut. Det finns dock en vänskap som är viktigare än alla andra tillsamman och det är vänskapen med dig själv. Har man den säkrad och ständigt pånyttfödd, går det inte att misslyckas med att ha de andra vänskapsrelationerna.

Vänner är som små frön, om du sköter om dem, ger dem näring och vattnar lagom mycket, växer de till stora vackra, blommande växter av olika sorter, somliga närande dig, andra utmanande dig för ditt eget växandes skull och några speciella blir dina allra bästa och nära kompisar i rabatten.
Skriv en kommentar