Flygandets konst!

Okategoriserade Kommentarer

Det inre flygandets konst, ett i vår västerländska tradition icke så omtalat begrepp. Nu handlar detta ej om flygmaskiner eller fåglarnas aerodynamik. Snarare är det ett österländskt och urbefolknings influerat tänkande, kring hur människan kan lära sig att flyga, obegränsat mellan dimensionerna. Ett inre flygande som inte så sällan gestaltar sig i våra drömmar.

Drömmandes konst däremot finns omnämnt i Toltek tradition, liksom mycket annat rörande den inre världens geobiografi, monsterarium, olika funktioner, mm. Inom drömtolknings skolor omnämns upplevelser av att flyga, som att man har ett behov av eller önskan att fly från något. Så kan det ju naturligtvis också vara.

Men en helt annan syn på detta, som bland annat Toltek traditionen lär oss om, är flyg konsten som en metod för medvetet resande i sin inre värld. Totem djur som anses vara speciella bundsförvanter till oss människor, fungerar då som kroppar att tillfälligt behäfta (flytta in i) med sitt medvetande, för att därmed kunna uppleva världen, både den inre och den yttre, via deras möjliga sinnen. Men en utveckling av detta är att faktiskt lära sig flyga som, låt oss säga människosjäl.

Mina första drömupplevelser av att flyga, var verkligen triggade av ett önskan att fly. Jag befann mig på en skolgård med alla mina skolkamrater, helt naken och fylld av skamkänslor. Ville bort från dem som såg mig naken och började ta simtag. Arbetsamt och väldigt långsamt lyckades jag liksom simma upp i luften, bort från dem. Denna typ av drömmar återkom med viss regelbundenhet och utvecklades med tiden till något helt annat. Så småningom var det inte längre nödvändigt att fly från vare sig nakenhet eller andra utmanade saker. Skammen försvann som känsla och nyfikenheten över att kunna bemästra detta nya element tog över.

Jag blev efterhand bättre och bättre på att flyga i inre värld/världar och bytte metod från simtag till en sorts mental styrnings variant. Min tanke fick mig att röra, inte kropp, utan mitt kroppslösa medvetande så som jag önskade. En intressant upptäckt för mig under dessa flygningar i drömtillstånd, var kopplingen mellan min tillit till att det skulle fungera och hur effektivt jag kunde styra själva flygningen.

Ungefär så här kändes det första gången jag upplevde denna koppling. Jag kastade mig rakt framåt ut över marken och lät min tillit till att jag skulle lyckas flyga få verka. Tappade jag i tro, lyckades jag inte lyfta eller hålla mig flygande över marken särskilt länge. Mycket märklig och fantastisk upplevelse som senare ledde till att jag började ge lektioner under vissa drömmar, till kreti och pleti om denna egenskap vi har inneboende i oss som människor. Denna insikt kanske kan betraktas som att man förstår att gravitationen är över-vinnbar, i relation till hur bra man kan hålla intentionen att, i det här fallet flyga.

I dag, när jag faktiskt kan välja att drömma mer medvetet om flygandets konst och annat, samt utöva den på ganska akrobatiskt sätt, är det en mycket trevlig och frigörande sysselsättning. Den ger, har jag också förstått, en effekt på och i det fysiska livet, liksom alla de inre processer gör som pågår i vårt undermedvetna. Konsten att flyga är dock en medveten process som man styr över själv, i samma mån som man vågar lita på den.

När det i olika sammanhang, via metoder vi praktiserar eller helt naturligt, kommer upp material till ytan från det undermedvetna i oss, kan detta bli dagsmedvetet om vi vill och klarar av att härbärgera det. Denna integrations process är en av lösningarna på alla de problem vi som människor genomlider i vårt allt för fysiskt orienterade liv. Den ökade självkännedom som det leder till, att medvetet arbeta med och söka kontakt med den större delen av sig själv, löser upp blockeringar, frigör energi och ger oss som personer en mycket roligare och mer meningsfull tillvaro här i den stora illusion vi lever i.

Man blir efter hand en mycket medvetnare medskapare, under tiden man orienterar sig medvetet i illusionen, både den inre och den yttre. Flygandets konst är bara en bland många, många andra spin-off effekter som självkännedoms arbete leder till. Jag är både tacksam och glad över att ha funnit just denna och njuter av den så ofta jag kan och jag skall inte sticka under stol med, att den också blivit ett redskap för mig i det förändringsarbete jag är inblandad i. Flygandets konst är för oss planetfixare en otroligt väl fungerande metod.

I Sanning, Ljus och enkelhet.

ahritah
Skriv en kommentar