Kort utlämnande personlig process rapport, satt i relation till vad som sker i omvärlden!

Okategoriserade Inga kommentarer »

Någon mer där ute som känner av alla de multipla förändrings skeendena i omvärlden?

Utan att definiera dem, eller försöka tolka sammanhangen, vill jag berätta att det för min del känns av. Riktigt ordentligt också! Jag har de mesta upplevda reaktionerna, direkt och väldigt konkret i min kropp. Minst sagt utmanande, kan man säga. Viktigt att hantera på ett bra egen-vårdande sätt.

Hur gör jag då, med dessa upplevda kroppsliga sensationer?

Jo, praktiserar regelbundet och i kombination, flera metoder jag lärt mig under min tid av medvetet självkännedoms arbete.

Meditation: olika för tillfället passande former.

Andning: mest ”rebirthing” men också andra breathwork metoder.

Medvetna samtal: försöker i möjligaste mån öka på denna form för kommunikation med andra.

Fysisk aktivitet: oftast medvetna andnings meditations promenader.

Ja, det finns mer som jag gör, läser god litteratur, äter lagom och någorlunda lätt mat, balanserar mitt intag av media, m.m.

Alla vet bäst vad som passar dem och har inneboende kunskaper om vad som är bra att göra och när. Dock om någon där ute känner att det blir för mycket, för snabba processer, för jobbiga stunder, blir mitt råd:

BE OM HJÄLP!

Be någon du litar på, eller sök upp det trygga sammanhang som finns i din närhet, där du kan be om tid att dela med dig av det som trycker på, eller känns som om det håller på att brista i dig. Det är bara upplevelser ditt sinne utsätter dig för och inget att egentligen oroa sig för. Du kan naturligtvis också som komplement vända dig till den etablerade vården, eller den komplementära vården, men betänk då vad dessas världsbilder är och på vilka grunder de använder sina metoder.

Vi upplever alla, fast på väldigt olika sätt och med olika typ av medvetenhet, de multipla och snabba förändrings processer, vilka pågår i världen. Om vi samverkar med varandra och nyttjar alla de kunskaper och erfarenheter vi har inombords, kan vägen bli lättare att gå.

Vi tillsammans gör det! Skapar den nya sköna världen av medveten, ömsesidig, respektfull samvaro!

I Sanning, Ljus och enkelhet.

ahritah

En retad rättvisetarm!

Okategoriserade Inga kommentarer »

Det svider i rättvisetarmen

det ringlande

som en frestande orm

inre organet

det gör riktigt ont , alltså.

Kan man göra något åt denna

svidande känsla

eller är den endast en självpåtagen smärta

härstammande

från tidigare upplevelser, i livet mitt.

Oförrättens mästare

den självutnämnde

gör tydligen allt

för att hålla minnet borta

om den helgande förlåtelsen.

Dagligen kommer den

dimpande ner

påtryckt, upptryckt, uttryckt

i brevlådan, via TV kanalerna

och på alla upptänkliga sätt.

Man kan liksom inte värja sig

för det konflikt promotande

eller kan man

se annat flöda förbi nätninnan

höra nytt i öronmusslan?

Varför inte försöka be

om skönare nyheter, gladare media

vackrare sammanhang

och samtal

som styrker det goda i livet.

ahritah

Känn dig själv människa!

Okategoriserade Inga kommentarer »

Lagom mör och lagom skör, just hemkommen från assisterande, i varmvatten andning och ”Clearing processer” på Livsuniversitetet, Väddö. Upplevt praktiserande av Oneness och helt öppet kärleksenergi-delande, när det är som bäst. WOW-NOW-WOW-NOW-WOW-NOW, skulle man kunna utropa och det gör jag härmed!

Denna veckan satte en ny nivå på plats för min del, när det gäller utövande av tjänande självkännedoms arbete. Det är inget understatement, när jag skriver att detta är mitt andra hem. Livsuniversitetet är en av många platser på planeten, där goda alternativa lösningar odlas. Lösningar som från ett icke dualistiskt synsätt, bemöter de utmaningar vi står inför, konkreta, praktiska, för ett hållbart liv i den materiella, sociala och inombords levande verkligheten. De behövs verkligen, nu i tider av kraftfulla transformations processer.

Det skälver av förändring i alla de system vi känner till. De ekologiska, sociala, ekonomiska, med flera. Paradigmskiften sker på flera plan simultant, rör om i habitatet vi bebor och nyttjar för medvetandets utveckling, när det behäftar den fysiskt materiella verkligheten.

Alla medel, som i respekt för andra kännande varelser och medkänsla med dem, stödjer en ökande självkännedom, samt därmed återtagande av makten över var och ens liv och mening, bör tas till. På så sätt kan vi lyckas ännu bättre, att samverka i medskapandet av den nya sköna värld som är möjlig för oss alla.

Alla är inkluderade och utgörande den mängd (mänskligheten) vi är, i samspel med den större mängd vi delar habitatet (atmosfären) med. Moder Jord, eller Gaia längtar efter att vakna upp till fullständigt självmedvetande. Hon ber oss om vårt deltagande och vi är dem vi har väntat på så länge nu. Låt oss vandra tillsammans in i ”Paradis drömmen” och förverkliga den medvetet.

Många är förslagen och de erbjudanden som sprids nu, i sociala media och på annat sätt. Min känsla, när man skall välja bland alla dessa, är att se och höra efter, hur tjänade av livet och en ökad frigörelse för individen de verkar vara. Den metod för oss människor, som enligt min egen upplevda uppfattning fungerar bäst, är total, absolut förlåtelse av mig själv, alla och allt. Sen verkar man med öppet hjärta, i tjänade, så gott man kan, mitt i vardagen där man är.

Med andra ord, ”Walk Your Talk”!

I Sanning, Ljus och enkelhet.

ahritah