Känn dig själv människa!

Okategoriserade Kommentarer

Lagom mör och lagom skör, just hemkommen från assisterande, i varmvatten andning och ”Clearing processer” på Livsuniversitetet, Väddö. Upplevt praktiserande av Oneness och helt öppet kärleksenergi-delande, när det är som bäst. WOW-NOW-WOW-NOW-WOW-NOW, skulle man kunna utropa och det gör jag härmed!

Denna veckan satte en ny nivå på plats för min del, när det gäller utövande av tjänande självkännedoms arbete. Det är inget understatement, när jag skriver att detta är mitt andra hem. Livsuniversitetet är en av många platser på planeten, där goda alternativa lösningar odlas. Lösningar som från ett icke dualistiskt synsätt, bemöter de utmaningar vi står inför, konkreta, praktiska, för ett hållbart liv i den materiella, sociala och inombords levande verkligheten. De behövs verkligen, nu i tider av kraftfulla transformations processer.

Det skälver av förändring i alla de system vi känner till. De ekologiska, sociala, ekonomiska, med flera. Paradigmskiften sker på flera plan simultant, rör om i habitatet vi bebor och nyttjar för medvetandets utveckling, när det behäftar den fysiskt materiella verkligheten.

Alla medel, som i respekt för andra kännande varelser och medkänsla med dem, stödjer en ökande självkännedom, samt därmed återtagande av makten över var och ens liv och mening, bör tas till. På så sätt kan vi lyckas ännu bättre, att samverka i medskapandet av den nya sköna värld som är möjlig för oss alla.

Alla är inkluderade och utgörande den mängd (mänskligheten) vi är, i samspel med den större mängd vi delar habitatet (atmosfären) med. Moder Jord, eller Gaia längtar efter att vakna upp till fullständigt självmedvetande. Hon ber oss om vårt deltagande och vi är dem vi har väntat på så länge nu. Låt oss vandra tillsammans in i ”Paradis drömmen” och förverkliga den medvetet.

Många är förslagen och de erbjudanden som sprids nu, i sociala media och på annat sätt. Min känsla, när man skall välja bland alla dessa, är att se och höra efter, hur tjänade av livet och en ökad frigörelse för individen de verkar vara. Den metod för oss människor, som enligt min egen upplevda uppfattning fungerar bäst, är total, absolut förlåtelse av mig själv, alla och allt. Sen verkar man med öppet hjärta, i tjänade, så gott man kan, mitt i vardagen där man är.

Med andra ord, ”Walk Your Talk”!

I Sanning, Ljus och enkelhet.

ahritah
Skriv en kommentar