Kort utlämnande personlig process rapport, satt i relation till vad som sker i omvärlden!

Okategoriserade Kommentarer

Någon mer där ute som känner av alla de multipla förändrings skeendena i omvärlden?

Utan att definiera dem, eller försöka tolka sammanhangen, vill jag berätta att det för min del känns av. Riktigt ordentligt också! Jag har de mesta upplevda reaktionerna, direkt och väldigt konkret i min kropp. Minst sagt utmanande, kan man säga. Viktigt att hantera på ett bra egen-vårdande sätt.

Hur gör jag då, med dessa upplevda kroppsliga sensationer?

Jo, praktiserar regelbundet och i kombination, flera metoder jag lärt mig under min tid av medvetet självkännedoms arbete.

Meditation: olika för tillfället passande former.

Andning: mest ”rebirthing” men också andra breathwork metoder.

Medvetna samtal: försöker i möjligaste mån öka på denna form för kommunikation med andra.

Fysisk aktivitet: oftast medvetna andnings meditations promenader.

Ja, det finns mer som jag gör, läser god litteratur, äter lagom och någorlunda lätt mat, balanserar mitt intag av media, m.m.

Alla vet bäst vad som passar dem och har inneboende kunskaper om vad som är bra att göra och när. Dock om någon där ute känner att det blir för mycket, för snabba processer, för jobbiga stunder, blir mitt råd:

BE OM HJÄLP!

Be någon du litar på, eller sök upp det trygga sammanhang som finns i din närhet, där du kan be om tid att dela med dig av det som trycker på, eller känns som om det håller på att brista i dig. Det är bara upplevelser ditt sinne utsätter dig för och inget att egentligen oroa sig för. Du kan naturligtvis också som komplement vända dig till den etablerade vården, eller den komplementära vården, men betänk då vad dessas världsbilder är och på vilka grunder de använder sina metoder.

Vi upplever alla, fast på väldigt olika sätt och med olika typ av medvetenhet, de multipla och snabba förändrings processer, vilka pågår i världen. Om vi samverkar med varandra och nyttjar alla de kunskaper och erfarenheter vi har inombords, kan vägen bli lättare att gå.

Vi tillsammans gör det! Skapar den nya sköna världen av medveten, ömsesidig, respektfull samvaro!

I Sanning, Ljus och enkelhet.

ahritah
Skriv en kommentar