Dilettanten.

Okategoriserade Inga kommentarer »

Dilettanten

en svåren en

en påhittig en

bytande skepnad

i stunden

rörlig från roll till roll

utan given

hållbar genuinitet.

Söker sig i  anpassningens djupaste vrår

för att få det som han vill

eller inte vill.

Kroniskt egosjuk

i obefintlig kontakt

med det vi andra kallar känslor

eller i alla fall

utan egen kännedom

om dem.

Kommer han

om någonsin

ut ur den garderoben

han tror sig leva i.

Om inte

sker ett fortsatt sjunkande

ner i det egna sinnets

djupa kvicksand

och där försvinner

bort från verkligheten

ännu en förtvivlad själ.

Dags att skruva upp intresset för

karaktärs defekter

av sådant slag

så att de inte bygger större bo.

 

ahritah

Den stora bokstavs trenden bland oss medborgare!

Okategoriserade Inga kommentarer »

Hur känner du dig idag då?

som ABCD

eller EFGH

kanske en IJKL

rent utav som en MNOP

för att inte tala om de där  QRST-arna

men absolut inte en UVXY-are

gud förbjude.

Jag är helt normal Z!

ahritah