Den stora bokstavs trenden bland oss medborgare!

Okategoriserade Kommentarer

Hur känner du dig idag då?

som ABCD

eller EFGH

kanske en IJKL

rent utav som en MNOP

för att inte tala om de där  QRST-arna

men absolut inte en UVXY-are

gud förbjude.

Jag är helt normal Z!

ahritah
Skriv en kommentar