Födelsen av en självmedveten planet!

Okategoriserade Kommentarer

Delta i födelsen av det nya!

Det sker något spännande och förhoppningsvis fantastiskt i världen just nu. Tecknen är många och diverserade. Tankar och känslor möts online, människor byter kunskap och information, själ till själ, i realtid och med en ökande nyfikenhet på varandra. Medvetenheten om att vi alla hör ihop och att denna globen är ett, ökar ständigt.

Lovande vill jag säga och en viktig insikt, att vi kan se igenom etablerad media, värdera nyheter på ett klokare sätt nu. Allt är naturligtvis inte gott eller ens bra, men gruppen vakande själar ökar drastiskt.

Frågan blir då, för mig i alla fall, när når vi kritisk massa för ett skifte i medvetenhet, från dualism till helhetstänkande.

När blir du och jag, eller vi och dom, istället till det stora VI-et?

När lämnar majoriteten av mänskligheten de äldre paradigmen, till förmån för de nya paradigmen?

Snart är min tro, i en löpande analys av läget på planeten. Viktigaste insikten, blir att hålla sig kvar medvetandemässigt i de nya tankesätten, där VI och alla i mängden anses inkluderade i den blivande, metaforiskt tänkta globala hjärnan.

En ny Jord är mitt i sin födelse och VI kan alla medvetet och aktivt delta i denna förlossnings process, där Jorden/Tellus/Gaia, föds till och uppnår sin egen självmedvetenhet som planet.

Du har ett val, egentligen många val och du kan börja göra dem dagligen, stundligen, till förmån för ”Inre Frid För Yttre Fred!” En annan värld är möjlig.

”LOVE AND LIGHT” <3 <3 <3


ahritah
En kommentar på “Födelsen av en självmedveten planet!”

  1. Angela Says:

    Viken fantastiskt vacker sida du har Johan :-) Och bra skriver du också.

Skriv en kommentar