Tahrirtorg känslan och sociala media som förändrings instrument!

Hjärtats politik, Okategoriserade Inga kommentarer »

Händelserna på Tahrirtorget, som underlag för en ny icke-territoriellt baserad konstituerad global nation.  En global samverkan med uppdaterade konstitutioner som  kan hantera de utmaningar vi står inför, klimat och miljöfrågorna, fördelning av resurser enligt skälighets principer, vilka väger in hela mänsklighetens situation ur ojämlikhets perspektiv, saneringen av och en progressiv reformering av  penningsystemet, ledande till en verklighets anpassad världsekonomi. Kan detta bli möjligt eller är det en alldeles för flummig tanke att lyfta fram i vår västerländska kultursfär? Globalt  sett behöver vi öka på samverkan mellan alla goda krafter, för att vårt habitat skall fortsätta av vara livsdugligt för oss människor.

Hurudvida man har någon speciell tillhörighet till religion, annan livsåskådning, politisk uppfattning, hudfärg, kön, sexuell läggning, är helt ovidkommande när det gäller den här frågan. Konkurrens mellan olika livsåskådningar om hur vi bör göra för  att komma till en väl samverkande helhet, alltså ett fungerande organ på planeten jordens yta, är inte rätt väg att gå. Vi har prövat detta och levt igenom tillräckligt många sådan system, med för majoriteten av de berörda katastrofala följder. Alla behövs och skall ges tillfälle och möjlighet att delta i denna kreativa process. En överlevnads process, men också en helt naturlig fortsättning på utvecklingen för mänskligheten som art på den här planeten.

Vi har nått vägs ände när det gäller användandet av hierarkiska system som strukturell lösning på samhällsorganisering. Liksaå är imaginära avgränsningar så som nationsgränser, kulturella gränser, och egentligen all form av separatistiskt grundade gränser mellan oss människor, inte längre funktionella i en global värld. Vi hör ihop och fungerar bättre om vi erkänner att vi alla är unika varelser, men egenskaper som i samverkan skapar viktiga synergi effekter, som kan ge svar på mängder av frågor kring hur vi bör göra. Lösningarna finns där hos individer som bygger denna kollektiva medvetenhet tillsammans.

Nya tankesätt som istället grundar sig på väl fungerande samverkan inom den helhet vi alla tillhör, vilket med nödvändighet behövs för att en organism , vilken som helst, Jorden, en kropp, ett organ, osv, skall fungera optimalt. Definitionen av detta nya tankesätt skulle kunna låta så här;  en fullt ut  holistisk och synergistsikt fungerande, på vi-känsla grundad  medvetenhet (enhetsmedvetande).

Vi mänskligheten börjar nu som art nå upp till den nivå i storlek/mängd runt 9-10 miljarder, som kan anses vara nödvändig för ta nästa steg i sin utveckling och därmed bli det fungerande och medvetet delaktiga organ som planeten jorden kommer att vara i behov av som självmedvetet väsen.

Ett redskap som nu mer och mer börjar användas vid kommunikation människa till människa  i ögonblicket och vilkens användning kommer att öka mycket snabbt, faktiskt rent exponentiellt, är mobil internet-trafik. Denna blir förmodligen en relativt viktig del i genomförandet av detta pågående paradigmskifte. Men en annan minst lika viktig aspekt när det gäller detta skeende, är det lika exponentiellt ökade intresset för medvetenhets utveckling/vidgning (ex:mindfullness)

Det vi i media sett och hört de senaste veckorna frånTunisien, Egypten och speciellt Tahir torget, kan betraktas ur dessa ovanstående beskrivna processer. Tiden är inne, det hela är igång på allvar och kommer förmodligen för oss vanliga dödliga människor, att te sig som en fullständigt otroligt och oförutsedd historisk utveckling.

Samma metoder och sociala media kommer att användas i vårt västerländska kultursammanhang och förändra även vårt samhällssystem. När och hur återstår att se, men att det bara är en tidsfråga står helt klart för den kloke, observante och med tidsflödet följsamme (som vandrar med tiden).

Slutresultatet blir en vackrare, jämlikare/jämställdare och roligare värld att leva i, då alla är med på lika villkor. Problem som naturligtvis kommer att kvarstå, blir till fortsatta utmaningar för oss alla. Men förutsättningarna för bara lösningar och stöd för dem som inte på ett eller annat sätt hänger med, blir bättre vid ett sådant skifte från ett tankesystem (dualistiskt grundat) till ett annat (helhets grundat).

Låt oss skapa nya Tahrirtorg och fylla dem med oss själva runt hela planeten. Det är nog nu med förtryck, ojämlikhet och destruktivt tänkande. Vi är alla vi och behöver inte vara satta i motsats förhållande till några mystiska okända farliga, andra dom där. Vi är dem vi väntat på och nu gör vi detta tillsammans!

Leve Tahrirtorg känslan! Den form av revolution som bygger på ”Inre Frid För Yttre Fred”

ahritah.

Konspirationsteorier och hur vi kan bemöta dem!

Hjärtats politik, Okategoriserade Inga kommentarer »

 

Vill bara reflektera lite kring konspirationsteorier allmänhet och illuminati i synnerhet.

 

Har själv under många år studerat litteratur som behandlar olika former av ockulta eller hemliga ordnar och andra sällskap. De är till övervägande del patriarkala till sin struktur och medlemmarna är ofta högt uppsatta män med makt. De, ordnarna, är många till antalet och har till viss del kontakt med varandra.

 

Den teori som har varit och även nu är populärast är den om en hemlig agenda för att bibehålla makten över utvecklingen på planeten, bland annat via fortsatt kontroll över ekonomin.

 

Det finns också ett inslag av arvsrätt eller att man för vidare detta i släktled via speciella utbildningsprogram för anförvanter eller efterföljare.

 

Allt styrs av en oerhört hemlig liten elit (cirka 2000 personer), möjligen också hierarkiskt organiserad, som verkar i bakgrunden och använder sig av på olika sätt förberedda och till saken knutna ”nickedockor”, politiker, företagschefer, mediemoguler, för samordning och utförande av saker i linje med sin agenda.

 

En strategi som ofta nämns är den om skapandet av problem och konflikter för att kunna komma med lösningar som i själva verket bara förstärker deras makt över massorna.

Några gränser finns inte för ”dem”, vare sig geografiska, religiösa eller politiska.

Man kan också ibland finna tankar om samröre med utomjordiska krafter eller varelser från andra dimensioner som man företräder eller är kopplade till, överflyglade av.

 

Nå, detta om detta!

 

Jag personligen tror att dessa teorier, till mycket stor del är grupprojektioner, som uppstår för att kunna hantera verkligheten på något sätt. Vi lever alla i föreställningar om världen och fastnar lätt i den ena eller andra glamouren, illusionen och tror att detta är sanningen.

 

Oavsett om eller hur mycket det ligger i dessa teorier om hemliga sällskap och hemlig agenda, är enligt min mening den bästa fortsatta strategin för att stödja en positiv utveckling för planeten, att nätverka teknologiskt och på annat sätt, i öppenhet och med helhetens perspektiv som grund för sitt engagemang.

 

En otroligt viktig aspekt är att ha en levande kontinuerlig självkännedoms process igång som är i balans med arbete/engagemang i yttervärlden och vardagen. Vad man gör eller väljer att fokusera på, är inte huvudsaken, utan hur man gör detta och från vilken grund.

 

Vi och dom perspektivet tillhör det gamla paradigmet och löser inte dagens situation, utan snarare förstärker de destruktiva och dualistiskt grundade händelser som verkar leda fram till en enorm katastrof för oss som art. Jag skriver ”verkar” för det är just en illusion att det kommer att bli så.

Vi kan kalla den ”Helvetesdrömmen”.

Alternativet är att leva den dröm man vill vara i ”Himmelsdrömmen” och därmed bidra på ett konstruktivt och medskapande sätt i den nu existerande övergången från ett eller flera paradigm (tankesätt), till ett eller flera nya överlappande paradigm. Det framtida förhållning sättet är förmodligen mycket mera multidimensionellt än dagens sätt att betrakta världen, både den inre och yttre, samt med en uppluckring av gränserna mellan person/person, person/natur, person/mikrokosmos, person/makrokosmos.

Det är fullt möjligt att leva detta redan nu!

Upprepar några ledord, ej prioriterade, som jag själv har nytta av i mitt engagemang:

Villkorslöst tjänande

Öppenhet

Helhetstänkande

Kärlek

Nyfikenhet

Lyssnade

Tillit

Kontinuerlig koll på sinnet

 

Har gärna en samtalscirkel någon gång och någonstans om intresse finns, kring ovanstående ämne som är angeläget och definitivt inte något man ensam kan klara av att härbärgera, utan behöver hanteras tillsamman på ett tryggt och deltagarorienterat sätt.

 

Vi är ett vi och samverkar tillsammans bäst i öppenhet!

 

Kram och Inre Fred För Yttre Fred.

 

Äntligen en blogg!

Bloggen, Grön politik, Hjärtats politik Inga kommentarer »

Nu är jag här i bloggvärlden igen. Var där en kortis för cirka 1 år sedan och testade. Messenger tror jag det var. Nu har sonen Mikael, som jag älskar lika mycket som de andra sönerna, läs mera om ett tag på sidan ljusfamiljen, hjälpt mig med att skapa en blogg som känns super.

Den kommer att användas i kommunikativt syfte för att bidra till postitiv samhällsförändring lokalt, regional och globalt. Genomsyrad av levande personligt processande och en anda av konsensus, blir den speciella ton min blogg kommer att präglas av. Viktigt dock, den har sin ideologiska grund i den gröna rörelsen. www.mp.se

Etiketter: