Jag är politiskt engagerad för ett grönare samhälle på många olika sätt. Viktigt för mig är att arbeta mångdimensionellt med förändringsarbete, som alltid utgår från den egna inre personliga processen.